Campanya de sensibilització sobre l'ús correcte dels antibiòtics (2002-2003)