Campanya de sensibilització sobre l'ús correcte dels antibiòtics (2002-2003)

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i d'acord amb les dades d'utilització disponibles a Catalunya, va decidir desenvolupar l'any 2002 una campanya de sensibilització sobre l'ús correcte dels antibiòtics amb finalitat preventiva, amb el lema "Antibiòtics sí, però... COM CAL". 

Objectius generals

  • Promoure un ús segur i eficient dels antibiòtics a Catalunya.
  • Contribuir a la prevenció de l’aparició de resistències bacterianes en el nostre medi.

Objectius específics

  • Incrementar un 50% el nombre de pacients amb informació sobre l'ús correcte dels antibiòtics.
  • Disminuir un 50% la pràctica de l'automedicació antibiòtica.

Elements de comunicació

  • Fullet per als ciutadans i ciutadanes que es lliurava en els centres d’atenció primària i a les oficines de farmàcia.
  • Pòster per exposar a les sales d'espera dels centres d'atenció primària i a les oficines de farmàcia.
  • Anuncis en premsa escrita.
  • Falques de ràdio.

Informació relacionada

Data d'actualització:  18.01.2011