Summer Campaign (2002)

Foto Summer campaign

Summer Campaign  és un projecte europeu educatiu de prevenció comunitària del consum de drogues entre turistes joves i adolescents estrangers i autòctons que van passar les seves vacances a la costa catalana l'estiu de l'any 2002. El projecte basava la seva força en la metodologia de treball d'igual a igual, on tant emissors com receptors dels missatges i de les accions preventives son els mateixos joves.

Els objectius principals del projecte són:

  • Prevenció del consum de drogues (incidint especialment en l'alcohol però també amb d'altres drogues vinculades amb situacions d'oci) entre els turistes joves i adolescents alemanys, belgues, anglesos, catalans i castellans que passen les seves vacances a la costa.
  • Promoció d'activitats d'oci alternatives al consum de drogues durant el temps de lleure de vacances (promoure un replantejament de les vacances de manera més saludable).
Data d'actualització:  26.05.2011