Sigues OK, no siguis KO (2009)

Foto sigues ok, no siguis ko

Aquesta campanya, fruit de la col·laboració entre FECALON, FADISCAT, la Secretaria General de Joventut i la Subdirecció General de Drogodependències, pretenia implicar tots els agents que estan relacionats directament o indirectament amb el sector de l'oci nocturn (persones usuàries, empresàries i treballadores, Administració pública i mitjans de comunicació) per tal de transmetre un missatge conjunt que expressés el seu compromís en pro d'un oci nocturn de màxima qualitat.

D'aquesta manera, es volia propiciar que les persones usuàries d'aquests espais gaudissin d'un entorn més segur i saludable i, alhora, prenguessin consciència de la necessitat de corresponsabilitzar-se d'allò en què participen.

La campanya es basava en la difusió d'unes il·lustracions còmiques que servien per escenificar dos models de comportament diferents de les persones usuàries i treballadores de la nit: un de positiu i un altre de negatiu.

D'una banda, es va crear l'equip de superherois de la nit (Equip OK) i, de l'altra, l'equip antagonista (Equip KO). Mentre que en el primer equip els protagonistes tenien una imatge simpàtica i elegant, que va servir per realçar el bon comportament que havien de tenir els treballadors i usuaris de l'oci nocturn, el segon equip va escenificar el comportament poc segur i gens saludable.

Per aconseguir una màxima cobertura, es va treballar amb un ampli ventall de suports i canals comunicatius: tríptics informatius, adhesius, espots publicitaris, anuncis gràfics, falques radiofòniques, tanques publicitàries, marquesines, microllocs web, bàners, màrqueting viral.

Aquesta campanya permetia incidir en alguns dels aspectes més rellevants: un oci nocturn de qualitat, l'alcohol, les drogues i el civisme.

 

Data d'actualització:  17.01.2011