Flyers - "Reforç de comportaments positius" (2007)

Foto Flyers - "Reforç de comportaments positius" (2007)

El Departament de Salut i l'associació GASS (Grup Associat pels Serveis de Salut) van optar per una nova perspectiva, en la qual la gestió del missatge preventiu posava l'èmfasi a reforçar alguns dels aspectes positius de la joventut i del seu comportament: la confiança en el seu saber fer, l'agraïment per les conductes cíviques i saludables, el reconeixement dels seus valors i, finalment, la disculpa per l'estigma i les associacions negatives que la societat ha fet amb el jovent.

Es va valorar que emetent aquests tipus de missatges s'estimulava i es reforçava allò considerat més saludable per les persones, distanciant-se d'un enfocament que de tant recordar riscos, danys i accidents, acabava projectant-los. Per tant, el que es projectava era precisament allò que es volia aconseguir, no allò que es volia evitar.

La campanya era innovadora en el seu plantejament preventiu, però també visual, ja que es proposava una alternativa a la homogeneïtzació estètica de l'oci més comercial, que solia estar representat per imatges de tipus techno, principalment.

Així doncs, també s'aportava un estímul artístic amb simbologia tribal i ancestral, acompanyat d’unes frases o paraules que convidaven a agafar i llegir el material, en el qual també s'havien inclòs altres informacions: el telèfon de la Línia verda i la web preventiva www.laclara.info.
 

Data d'actualització:  17.01.2011