Es necessita sang, dóna'n una mica (2002-2003)

L'any 1999 es va encarregar un estudi al Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d'avaluar la promoció de la donació a Catalunya. Aquest estudi fa paleses algunes mancances que caldrà esmenar en els propers anys, per exemple:

  • Redefinir la figura professional del promotor segons una capacitació i una formació especialitzada en àmbits d'atenció social, comunicació, etc.
  • Estandarditzar espais i itineraris tant en els bancs de sang com en les unitats mòbils. Pel que fa a les unitats mòbils, és especialment rellevant el disseny d'infraestructures uniformes i adaptables als diferents entorns de donació. Aquestes conclusions s'han comunicat als diferents agents implicats per tal de poder-les aplicar en actuacions futures.


Pel que fa als arguments sobre els factors que influeixen en la no donació, cal destacar els coneixements imprecisos o inadequats sobre els usos de la sang i les situacions d'excepcionalitat de la donació (accidents, catàstrofes). En aquest sentit, durant el Nadal de l'any 2000 es va fer un espot publicitari, emès a les sales comercials de cinemes, en què es destacava la caducitat de la sang i la necessitat que la donació fos un acte incorporat a la nostra quotidianitat.

El juny del 2001 es van presentar als mitjans de comunicació el nou logotip i l'eslògan de la campanya, una evolució de l'anterior. Es van editar uns quadríptics informatius adreçats a la població en general, i uns tríptics sobre la utilització correcta dels productes sanguinis, adreçats als professionals sanitaris. També es va editar un llibret gràfic, explicatiu i senzill adreçat a la població adolescent, per tal d'introduir el tema de la donació de sang en el sistema educatiu.

La campanya va continuar oberta a noves accions que es van dur a terme durant els anys 2002 i 2003 amb l'objectiu d'aconseguir, com a mínim, un índex de donació del 40 per mil habitants a Catalunya.

 

Data d'actualització:  14.01.2011