Accés al contingut Accés al menú de la secció
Ciudadanía  > La salud de la A a la Z  > A - Z  > T  > Tos ferina
 

La salud de la A a la Z

 
 

Tos ferina


7
tos_ferina

És una malaltia respiratòria, infecciosa i contagiosa aguda produïda pel bacteri Bordetella pertussis i caracteritzada per una crisi de tos convulsiva que, de vegades, es prolonga durant setmanes o mesos.

La seva contagiositat és molt elevada i es transmet per les petites gotes projectades per la boca i el nas en el moment de la tos.

És una malaltia pròpia de la infància. L'edat més freqüent d'aparició és entre els dos i els cinc anys, encara que també pot afectar els lactants i els nadons. En els adults és menys freqüent i moltes vegades passa desapercebuda, ja que el seu curs moltes vegades és asimptomàtic.

Qui la pateix, en tractar d'inhalar produeix un soroll ferí; per això rep el nom de tos ferina. Aquest tipus de tos pot deixar seqüeles com la pneumònia, convulsions, inflamació del cervell (encefalopatia) i, en algun cas, la mort. La gravetat de la tos ferina augmenta en menors de sis mesos.

En els darrers anys la tos ferina s'està comportant com una malaltia re-emergent en nombrosos països del nostre àmbit socioeconòmic. Per aquest motiu s'han proposat diferents estratègies d'intervenció amb l'objectiu de disminuir la incidència de la malaltia i de manera especial en el grup de població que resulta més vulnerable, els infants durant el primer any de vida, i especialment durant els primers mesos, quan encara no han desenvolupat la immunitat induïda per la vacunació.


El bacteri de la tos ferina envaeix les vies altes del sistema respiratori. El contagi es pot produir molt fàcilment amb la saliva i les flegmes d'una persona amb tos ferina o bé per mitjà d'objectes contaminats. 


Els símptomes inicials, similars als del refredat comú, en general es presenten aproximadament una setmana després de l'exposició al bacteri. Els episodis greus de tos comencen al voltant de deu o dotze dies més tard. En els infants, sovint s'accentua el soroll anormal característic d'aquesta tos. És més estrany que aquesta ranera es doni en adults o menors de sis mesos.

Els episodis de tos poden comportar vòmit o una breu pèrdua del coneixement. Sempre s'ha de pensar en la possibilitat de tos ferina quan es presenta vòmit en tossir. I, en el cas dels nadons, la tos ferina pot provocar asfíxia. La tos moltes vegades es presenta en forma d'accessos i dificultats per fer inspiracions.

Altres símptomes que poden aparèixer amb la tos ferina:

  • rinorrea: secreció exagerada de mucositat nasal
  • febre: 39º de temperatura
  • diarrea

La tos ferina és difícil de diagnosticar perquè els símptomes inicials no són gaire diferents dels d'un refredat (dóna mucositat i tos) i perquè solen aparèixer entre els dos i els quinze dies després d'haver estat exposats al bacteri. Progressivament, els accessos de tos esdevenen més violents i prolongats. Alguns infants, en tossir poden arribar a vomitar o a treure pus. En els casos més greus, també poden desenvolupar infeccions respiratòries que els dificulten la respiració.

El diagnòstic inicial generalment es basa en els símptomes. Però quan aquests no són tan obvis, la tos ferina pot ser difícil de diagnosticar. En nadons molt petits, en canvi,  els símptomes poden ser causats per pneumònia.

Per estar-ne segur, el metge o la metgessa pot prendre una mostra de la mucositat de les secrecions de la nasofaringe i enviar-la al laboratori, on es confirmarà la presència del bacteri de la tos ferina. Encara que aquesta anàlisi pot oferir un diagnòstic precís, l'examen, algunes vegades, i el tractament, sovint, s'inicien abans de tenir-ne els resultats.


Els antibiòtics poden fer desaparèixer els símptomes més ràpidament si s'inicien ben d'hora. No obstant això, l'administració d'antibiòtics un cop ja no són gaire efectius pot reduir la capacitat de la persona malalta per contagiar la malaltia a les altres persones.

Els xarops per a la tos, els expectorants i els antitussígens en general no serveixen i convé no utilitzar-los.

Els nadons menors de divuit mesos requereixen supervisió, ja que la seva respiració es pot aturar temporalment durant els atacs de tos. En els casos greus, convé dur-los a l'hospital, on se'ls pot garantir l'oxigen i líquids per no deshidratar-se, així com sedants que poden reduir els atacs de tos.

 


Hi ha una vacuna contra la tos ferina que pot ser aplicada en combinació amb la de la diftèria i el tètanus. S'administra en tres dosis als dos, quatre i sis mesos, un reforç als divuit mesos i una cinquena dosi dels quatre als sis anys. Aquesta vacuna no s'ha d'administrar a lactants o infants que presentin malalties neurològiques evolutives.

Unes hores després de la injecció pot aparèixer una reacció febril breu, acompanyada de lleugeres molèsties doloroses locals i de tumefacció (inflamació, envermelliment i escalfor en la zona de la injecció), seguides de vegades de la formació d'un nòdul que desapareix amb el temps.

Des del 2014 l'Agència de Salut Pública també recomana la vacunació a les embarassades a partir de la 27 setmana de gestació (preferiblement entre setmana 27 i 36) i al personal sanitari en contacte amb infants i embarassades.

La tos ferina és una malaltia de declaració obligatòria individualitzada. Per tant, quan els professionals sanitaris sospitin l'existència de la malaltia ho han de declarar a la unitat de vigilància epidemiològica corresponent.


Fecha de actualización: 21.02.2014