• Imprimeix

Viatges i oci

Durant el temps que es dedica a les vacances i a l'oci s'acostumen a realitzar activitats no quotidianes, moltes d'elles a l'aire lliure, que poden representar un cert risc.

Pel que fa als viatges, exigeixen sempre una preparació acurada que inclogui una correcta informació sanitària del país de destí, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre per gaudir-los amb bona salut. La visita a determinats països, particularment els anomenats exòtics, pot comportar l'obligatorietat de realitzar una vacunació prèvia.

Si, per altra banda, heu de viatjar a un dels països on hi ha presència de determinades malalties, convé que us documenteu per conèixer totes les precaucions i vacunacions que hauríeu de prendre.

Recordeu que en el cas de vacunacions haureu de preveure amb antelació la data, ja que en determinades èpoques (l'estiu) hi ha aglomeracions en els serveis.