• Imprimeix

I si soc fora de Catalunya?

Dins de l'Estat espanyol

Tota la ciutadania catalana té dret a ser atesa per un metge o una metgessa, i concretament a rebre les prestacions del Sistema Nacional de Salut en tot l'àmbit espanyol, presentant la targeta sanitària individual.

No obstant això, és recomanable portar també una còpia de la cartilla de la Seguretat Social en els desplaçaments a altres comunitats autònomes, per si demanen el número d'afiliació.

El procediment és el mateix que a Catalunya: cal acudir a un ambulatori en cas d'emergència lleu, i directament a l'hospital si es tracta d'una urgència greu.

En països de la Unió Europea en estades de menys de tres mesos

Si es té una emergència durant una estada de menys de tres mesos a algun dels països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o a Suïssa, es té dret a la cobertura sanitària pública del país receptor. En aquest cas, s'ha de portar la targeta sanitària europea i presentar-la juntament amb el document acreditatiu d'identitat (passaport, DNI, etc.).

La targeta sanitària europea és el document que certifica el dret a rebre les prestacions sanitàries públiques necessàries, des del punt de vista mèdic. Aquesta targeta no serveix si el motiu del desplaçament a l'altre país és per rebre un tractament mèdic específic. 

Si el país on s'ha viatjat té un cànon, un tiquet moderador o una taxa per a determinats serveis, s'hauran d'abonar, com la resta de ciutadans, sense dret a rescabalament. 

Per sol·licitar la targeta sanitària europea, la persona que viatja l'ha de demanar per Internet a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), i també disposa del telèfon d'informació 900 16 65 65.

Fora de la Unió Europea

Si es viatja a un país que no forma part de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu s'ha de conèixer si el país en qüestió té o no un conveni bilateral amb l'Estat espanyol i assegurar-se que inclou l'atenció sanitària.

Si hi ha conveni, l'assistència a què es té dret és la mateixa que la de les persones del país que tenen reconeguda l'atenció sanitària pública. En els països que no tenen establert cap conveni, qualsevol tipus d'assistència sanitària va, inicialment, a càrrec de la persona que la demana.

Per saber els convenis que ha signat l'Estat espanyol, es pot consultar el web de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Data d'actualització:  27.09.2016