• Imprimeix

Farmaciola

Per poder actuar correctament davant d'un accident domèstic, cal tenir a punt la farmaciola amb el material que realment és útil en cas d'emergència: medicaments, material sanitari i el llistat dels telèfons d'emergència. També cal preveure'n la correcta reposició (convé revisar-la un cop a l'any) i el manteniment. Cal tenir-la fora de l'abast dels infants i protegida de la llum, el fred, la calor i la humitat perquè el contingut es conservi en bon estat, per tant no és adequat tenir la farmaciola a la cuina o el bany.

Que hi ha d'haver?

 • Aspirina i/o ibuprofèn i/o paracetamol..
 • Algun producte per alleugerir la coïssor de les picades d'insecte i també alguna crema per rebaixar el dolor de les cremades (que aplicareu en cremades superficials on només hi ha un envermelliment de la pell; mai si hi ha butllofes o ferides obertes).
 • Laxants.
 • Termòmetre (no utilitzeu termòmetres de mercuri).
 • Material de cura:
  • Gases, benes, esparadrap, cotó, tiretes.
  • Tisores de punta rodona, pinces petites.
  • Alcohol, aigua oxigenada.
  • Povidona iodada.
 • Convé també que tingueu sempre una bossa de gel al congelador per aplicar en cas de ferides amb inflamació, picades d'insectes, meduses....

Què no hi ha d'haver?

 • Medicaments caducats.
 • Medicaments que us van receptar fa molt temps.
 • Medicaments en mal estat.
 • Solucions extemporànies: suspensions extemporànies i fórmules magistrals.
 • Medicaments sense prospecte ni envàs original.
 • Fórmules magistrals sense data de caducitat.
 • Col·liris oberts.
 • Termòmetre que no funcioni.
 • Tisores i pinces rovellades.
Data d'actualització:  27.01.2016