• Imprimeix

Farmaciola

Per poder actuar correctament davant d'un accident domèstic, cal tenir a punt la farmaciola amb el material que realment és útil en cas d'emergència: medicaments, material sanitari i el llistat dels telèfons d'emergència. També cal preveure'n la correcta reposició (convé revisar-la un cop a l'any) i el manteniment. Cal tenir-la fora de l'abast dels infants, i protegida de la llum, el fred, la calor i la humitat perquè el contingut es conservi en bon estat, per tant no és adequat tenir la farmaciola a la cuina o el bany.

Que hi ha d'haver?

 • Aspirina i/o Ibuprofè i/o paracetamol;
 • Algun producte per alleugerir la coïssor de les picades d'insecte i també alguna crema per rebaixar el dolor de les cremades (que aplicareu en cremades superficials on només hi ha un envermelliment de la pell; mai si hi ha butllofes o ferides obertes);
 • Laxants;
 • Termòmetre (no utilitzeu termòmetres de mercuri) i
 • Material de cura:
  • gases, benes, esparadrap, cotó, tiretes
  • tisores de punta rodona, pinces petites
  • alcohol, aigua oxigenada
  • povidona iodada
 • Convé també que tingueu sempre una bossa de gel al congelador per aplicar en cas de ferides amb inflamació, picades d'insectes, meduses....

Què no hi ha d'haver?

 • medicaments caducats
 • medicaments que us van receptar fa molt temps
 • medicaments en mal estat
 • solucions extemporànies: suspensions extemporànies i fórmules magistrals
 • medicaments sense prospecte ni envàs original
 • fórmules magistrals sense data de caducitat
 • col·liris oberts
 • termòmetre que no funcioni
 • tisores i pinces rovellades
Data d'actualització:  27.01.2016