• Imprimeix

Transport sanitari

Transport_sanitari

A Catalunya dins de la sanitat pública, el transport sanitari està indicat per un professional sanitari i es fa a través d'empreses d'ambulàncies contractades pel sistema sanitari públic.

 

  • Transport primari urgent: del lloc on s'ha produït l'emergència fins al primer centre amb capacitat per atendre al pacient. Pot requerir una primera assistència, al mateix lloc on s'ha produït l'emergència, o en ruta, per part de personal qualificat.

  • Trasllat urgent entre dos centres sanitaris.
  • Trasllat programat, entre el domicili de l'usuari i un centre sanitari, o a la inversa, o entre dos centres sanitaris, per a la realització de proves diagnosticoterapèutiques o tractaments especialitzats. S'ha de sol·licitar amb suficient antelació als centres d'atenció primària i als hospitals.
Data d'actualització:  26.09.2016