• Imprimeix

Prestacions ortoprotètiques

El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les següents prestacions ortoprotètiques:

  • Pròtesis externes.
  • Cadires de rodes.
  • Ortesis.

Han d'estar prescrites per un metge especialista de la xarxa sanitària pública, que lliurarà un document anomenat PAO (prescripció d'article ortoprotètic) i adreçarà el pacient a la unitat de tramitació, habitualment dins el mateix centre sanitari.

A la unitat de tramitació cal presentar la targeta sanitària individual i el PAO, i es rebrà un document de validació administrativa i la informació dels centres dispensadors d'articles ortoprotètics.

Els centres acreditats tenen un adhesiu identificador a la porta. Allà cal lliurar el PAO i el document de validació administrativa. Un cop rebut l'article, cal signar el PAO i abonar, si s'escau, la part corresponent als usuaris. El catàleg de prestacions ortoprotètiques inclou la relació de tots els articles, el preu i l'aportació màxima del CatSalut.

També és possible adquirir els articles ortoprotètics avançant el pagament i sol·licitant després el rescabalament de l'ajut del CatSalut sempre que la dispensació s’hagi efectuat per un centre no adherit al CatSalut i, quan la dispensació sigui posterior a la prescripció del metge especialista de la xarxa pública. En aquest cas cal adreçar-se a la unitat de tramitació del centre sanitari.

Data d'actualització:  24.05.2017