• Imprimeix

Medicaments i altres productes

Hi ha una gran varietat de productes farmacèutics a més d'aquells que obtenim en les oficines de farmàcia mitjançat recepta mèdica:

 • Medicaments que requereixen controls específics.
 • Fórmules magistrals.
 • Tractaments farmacològics d'alta complexitat.
 • Efectes i accessoris (material per a cures, per a incontinència urinària...).
 • Productes dietètics.
 • Nutrició enteral domiciliària.

Medicaments que requereixen controls específics

 • Medicaments de diagnòstic hospitalari: prescrits per metges especialistes, requereixen validació sanitària i es dispensen en oficines de farmàcia.
 • Medicaments d'ús hospitalari: prescrits per metges especialistes en l'àmbit dels hospitals i dispensats en els serveis de farmàcia dels mateixos hospitals.
 • Medicaments d'especial control mèdic: prescrits per metges d'especialitats concretes (dermatologia, psiquiatria, urologia,...), requereixen validació sanitària i es dispensen en oficines de farmàcia:
  • Derivats de la vitamina A (isotretinoïna i acitretina d'administració sistèmica), clozapina, àcid acetohidroxàmic, talidomida, pergolida, cabergolina, vigabatriba i sertindole.

Les fórmules magistrals

Les fórmules magistrals són medicaments segons prescripció facultativa d'un metge. Per poder ser finançades pel sistema públic de salut, només s'accepten les receptes fetes per un metge de la xarxa sanitària pública. Han d'estar preparades per un farmacèutic o sota la seva direcció, s'han de dispensar en una farmàcia o servei farmacèutic i han d'incloure el nom del professional que l'ha preparat, la identificació de la fórmula i la informació d'ús i conservació. Aquests medicaments estan destinats exclusivament al pacient per a qui el metge ha fet la prescripció.

Els tractaments farmacològics d'alta complexitat (TAC)

Els TAC són productes de prestació farmacèutica indicats per a tractaments de malalties rares o poc freqüents, medicaments de teràpies avançades o els que només tenen aprovació per a tractar determinats casos molt complexos.

Els tractaments farmacològics d'alta complexitat definits pel CatSalut inclouen:

 • Teràpies farmacològiques autoritzades per diagnosticar, prevenir o tractar afeccions amb risc de vida o de caràcter molt greu i poc freqüents.
 • Medicaments de teràpia avançada.
 • Fàrmacs autoritzats per l'agència europea del medicament sota circumstàncies excepcionals o autoritzacions condicionades.
 • Fàrmacs que requereixin un seguiment especial quant a la seva seguretat.
 • Altres tractaments farmacèutics innovadors.

Per garantir la seguretat i l'eficàcia de tots aquests medicaments, se'n fa un seguiment especial. El Consell Assessor de Tractaments Farmacològics d'Alta Complexitat, format per professionals de prestigi i experiència reconeguda, assessora en l'administració d'aquests tractaments.

Productes dietètics

Per a persones que pateixen determinats trastorns metabòlic congènits.

Informació relacionada

Nutricions enterals domiciliàries

Per a pacients els quals no és possible cobrir les necessitats nutricionals amb aliments d'ús ordinari.
Data d'actualització:  27.01.2016