L'atenció especialitzada i hospitalària als pacients es presta a través de la xarxa hospitalària d'utilització pública que està desplegada a tot el territori català.

Els serveis que s'ofereixen als hospitals d'aguts són:

  • Atenció especialitzada ambulatòria (consultes externes).
  • Internament.
  • Urgències.
  • Hospital de dia.
  • Intervencions quirúrgiques amb o sense ingrés.
  • Proves diagnòstiques.


En l'atenció especialitzada d'aguts hi ha diferents tipus d'hospitals d'utilització pública.

Donen resposta completa als requeriments habituals de la població. Aquests hospitals tenen la tecnologia assistencial necessària per atendre les patologies que no requereixen un grau d'especialització important. Quan el nivell de complexitat no pot ser atès per l'hospital de primer nivell, la persona és derivada a un hospital de referència o d'alta tecnologia.

Destinats a resoldre pràcticament tots els problemes de salut susceptibles de curació i millora, tret dels que requereixen recursos tecnològics d'alt nivell o una pràctica altament especialitzada.
Disposen de les anomenades supraespecialitats i de noves tecnologies diagnosticoterapèutiques. Atenen els pacients que no es poden tractar als hospitals de referència.

Són un nou tipus de centres de salut que apropen l'atenció especialitzada i urgent a la població, tot facilitant una resolució més ràpida dels processos i potenciant la integració amb l'atenció primària de salut.

Els hospitals lleugers, sense internament, poden oferir consultes d'atenció especialitzada, hospital de dia, cirurgia ambulatòria, urgències, diagnòstic per la imatge i proves complementàries.

Data d'actualització:  19.12.2010