• Imprimeix

Rehabilitació

La rehabilitació mèdica s'orienta a recuperar una habilitat o funció que s'havia deteriorat o perdut a causa d'una malaltia o d'un traumatisme, i la prescriu el metge o metgessa especialista. En cas d'ingrés, es realitza a l'hospital. Un cop d'alta, es pot fer a l'hospital, a un centre ambulatori i, en alguns casos, en el propi domicili.

La rehabilitació comprèn activitats educatives, preventives i rehabilitadores, ajudes tècniques i fàrmacs. Se n'encarrega un equip multidisciplinari sota la responsabilitat d'un especialista en medicina física i rehabilitació.