• Imprimeix

Atenció a la salut de les persones trans

El Departament de Salut posa en marxa un nou model d’atenció a la salut de les persones trans, pioner a Europa. El Model d’atenció a la salut de les persones trans parteix del principi que no pateixen cap patologia i, per tant, l’atenció de salut en la transició cap a la identitat sentida no podrà ser, en cap cas, a partir de l’acreditació d’un diagnòstic clínic.

El nou model se centra en les necessitats i les expectatives de la persona trans i és respectuós amb l’autonomia, l’autodeterminació i la dignitat, en un procés de decisions compartides. Aquesta model, així com els protocols clínics marc que conté, ha estat elaborat amb la participació de professionals amb experiència en l’atenció a les persones trans, amb diferents societats científiques i amb representants de la Plataforma Trans*Forma la Salut.

El Model d’atenció a la salut de les persones trans, i la Instrucció 14/2017 que el fa efectiu, estableix que, davant d’una demanda d’atenció d’una persona trans, els equips d’atenció primària i salut comunitària són la porta d’entrada al sistema públic de salut, qui amb el conjunt de serveis de la xarxa d’atenció primària del territori han d’acompanyar l’atenció de les persones trans segons les seves necessitats. La Unitat Trànsit de l’ASSIR Esquerra de la Regió Sanitària de Barcelona, pendent del desplegament territorial d’aquestes unitats territorials, és l’única de referència per a tot el territori de Catalunya. S'hi pot accedir de manera espontània o per derivació del metge o metgessa de capçalera, a demanda de la persona trans, o per criteri clínic per a l’assessorament sobre el procés de transició; arran d'un desig manifestat per la persona d’iniciar el trànsit o bé per problemes de salut atribuïbles a aquest procés de transició o al tractament hormonal.

En l’atenció hospitalària, cal diferenciar entre les derivacions als hospitals de referència territorials en transicions d’elevada complexitat mèdica que poden requerir els serveis especialitzats (cardiòlegs, neuròlegs, internistes, endocrins...) i les derivacions cap a un dels tres hospitals de referència per a les intervencions quirúrgiques incloses a la Instrucció 14/2017. L’accés a aquests centres no està subjecte a cap sectorització territorial.

De manera general, l’atenció a la salut de les persones trans durant la fase de transició es farà a partir d’equips multidisciplinaris des de l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària. Aquests equips estaran formats per metges especialistes en atenció primària, en pediatria, en endocrinologia i en ginecologia; per infermeres i infermers; per especialistes en psicologia clínica i per treballadors socials.

Totes les unitats que atenguin persones trans hauran d’adequar els protocols clínics al proposat en el model. Aquests protocols, juntament amb l’expertesa de les unitats que fa temps que hi treballen, seran el nucli de la formació dels professionals, tant de l’atenció primària com d’aquelles especialitats que hi intervenen.

Actualment, l’atenció en salut a les persones trans es concentra a l’entorn de Barcelona. El model proposa millorar l’accessibilitat atorgant una funció rellevant als equips d’atenció primària i proposant un desplegament territorial de les unitats Trànsit gradual. Els criteris objectius seran la demanda específica des del territori i la disponibilitat de professionals adequadament formats en l’atenció a la salut de les persones trans.

El model també inclourà la creació d’una comissió de seguiment, on hi participaran les persones trans; professionals dels diferents nivells assistencials, societats científiques i col·legis professionals i tècnics del Departament de Salut. També incorporarà un conjunt d’indicadors per avaluar l’activitat, l’accessibilitat, la qualitat, l’eficiència i la satisfacció de les persones ateses. La comissió de seguiment i els resultats de l’avaluació permetran una millora contínua del model d’atenció.

 

Circuit de l’atenció integrada de l’atenció a la salut de les persones trans

trans

 

 

Data d'actualització:  10.11.2017