• Imprimeix

Comitès d'Ètica Assistencial (CEA)

Els Comitès d’Ètica Assistencial (CEA) són òrgans consultius, multidisciplinaris i que integren diverses ideologies morals del seu entorn. Estan al servei dels professionals i usuaris d’una institució sanitària per ajudar a analitzar els problemes ètics que puguin sorgir en el desenvolupament de l’atenció sanitària, amb l’objectiu, en darrera instància, de millorar la qualitat assistencial.