• Imprimeix

Com redactar el document

Abans de redactar el document de voluntats anticipades, és important que us assessoreu. Conèixer bé el decurs que pot prendre la malaltia i les opcions terapèutiques que hi poden haver us pot ajudar a l'hora d'expressar les vostres voluntats amb prou coneixement de causa i amb la major cura possible. Qui millor us pot aconsellar són els metges mateixos, els professionals d’infermeria o altres persones amb experiència en aquest tipus de documents.

No hi ha cap DVA que sigui l'oficial. El contingut del DVA és lliure i no està estandarditzat perquè depèn de la singularitat de la persona que l'escriu. Tanmateix, hi ha diferents models que poden servir de guia.

Per tal que la seva interpretació, i la consegüent aplicació dels professionals, sigui al més adequada possible, és recomanable que el document de voluntats anticipades consti de dues parts: la primera, amb els criteris i les instruccions personals; la segona, amb la designació d'una persona representant. Es poden utilitzar totes dues o només una.

Pel que fa a la primera part, és recomanable que inclogui:

  • Els criteris fonamentals que s'han de tenir en compte: la jerarquia de valors, les creences i les expectatives personals de l'autor del document de voluntats anticipades.
  • Les situacions sanitàries concretes en les quals s'han de tenir en compte aquests criteris fonamentals.
  • Les instruccions i els límits concrets en relació amb l'actuació mèdica davant de decisions previstes en funció de les possibilitats evolutives.

 

També s’hi poden especificar voluntats relatives a la donació d'òrgans, donació del cos per a la investigació científica o la voluntat sobre l'enterrament o la incineració, entre d'altres.

S'ha de tenir present, però, que possiblement l'autoritat i la potestat respecte a algunes d'aquestes altres consideracions no pertanyi als metges sinó a altres figures professionals, a qui s'haurà d'acudir per tal d'assegurar-ne l'acompliment.

Data d'actualització:  20.09.2016