• Imprimeix

Trastorns no especificats

TCANE

Denominem TCANE (Trastorns de Comportament Alimentari no Especificats, atípics o incomplets) als quadres d’anorèxia nerviosa o de bulímia nerviosa que no compleixen tots els criteris diagnòstics i, per tant, són incomplets. 

Es considera que existeix un trastorn de la conducta alimentària no especificat, per exemple, en els casos següents:

  • Dones que compleixen criteris per a l'anorèxia, però tenen una menstruació regular.
  • Anorèxia, però amb un pes dins la normalitat (típic de pacients obesos). 
  • Bulímia, però amb una freqüència d'afartaments i/o conductes compensatòries menor a dos cops per setmana o durant menys de tres mesos. 
  • Ús regular de conductes compensatòries després d'ingerir petites quantitats d'aliments.
  • Trastorn per afartament amb absència de conductes compensatòries.
  • Fòbia a la majoria d'aliments i/o conductes de vòmit que justifiquen el baix pes i l'escassa ingesta d'aliments, però sense una por intensa d'augmentar de pes.

 

Per tant, en els TCANE veurem símptomes similars a l'anorèxia o la bulímia nervioses però no arribaran a configurar un quadre complet. Tot i això, no són trastorns menys greus ni tenen menys necessitats de tractament.

Patologies associades

Trastorns d'ansietat
En els TCA es presenten quadres fòbics específics (fòbia a certs aliments, fòbia social, etc.) i altres com ara la claustrofòbia o les fòbies simples no relacionades. El mateix podem dir de les crisis de pànic o crisis d'angoixa.

 

Trastorns obsessivocompulsius (TOC)
Les persones amb TCA presenten una prevalença important de trets de personalitat obsessius. Moltes són persones rígides, estrictes, ordenades, responsables, constants, intransigents i poc tolerants, trets de personalitat que predisposen i acompanyen els TCA.

 

Trastorns de la personalitat
Al voltant del 30% de casos de trastorns de la conducta alimentària presenten trastorns de la personalitat.

 

Trastorns de l'estat d'ànim
La depressió està també íntimament relacionada amb els TCA.

 

Trastorns del control dels impulsos
Algunes de les conductes pertorbades dels trastorns de la conducta alimentària suposen una pèrdua de l'autocontrol (conducta de sobreingesta, conductes de purga, autoagressions, etc.), però també hi ha altres trastorns del control dels impulsos com poden ser la cleptomania o la tricotil·lomania.

Data d'actualització:  16.01.2017