• Imprimeix

Plans d'actuació

Cos de l'article

Programa Atenció Primària Sense Fum

El programa Atenció Primària sense Fum és un programa especialment dissenyat per a tot el personal que treballa a l'atenció primària i que té com a objectiu final facilitar la disminució de la prevalença de consum de tabac a la població. L'objectiu específic és crear una xarxa de centres d'atenció primària sense fum.

Centres d'atenció primaria sense fum   

Resum i taula de resultats 

Presentació dels resultats 

Mesures ambientals 

Programa d'anteció primària sense fum: possible impacte de la Llei 28/2005, octubre 2007 

Material d'utilitat a la consulta per ajudar a deixar de fumar

Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum

Els hospitals i centres sanitaris són organitzacions que han de jugar un rol exemplar en el control del consum de tabac. Per això, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum promou un model d'intervenció que té en compte els factors d'organització, de grup i individuals, amb la finalitat d'afavorir i reforçar les conductes per al control del consum de tabac. Així mateix, gràcies al Conveni amb la Direcció General de Salut Pública, la Xarxa promou el desplegament de programes actius de deshabituació tabàquica dirigits a personal i malalts hospitalitzats, entre els seus hospitals membres.

La Xarxa Catalana d'Hospitals s'ha desplegat àmpliament entre els hospitals públics catalans i ha obtingut una cobertura del 91,80%.

Web de la Xarxa

Programa Classe Sense Fum

Programa "Classe sense fum"

Des de 1997 a Barcelona, i des de 2004 a Catalunya, es promou en l’àmbit educatiu de primer i segon d’ESO el programa “Classe sense fum”, que s’emmarca en la iniciativa europea “Smoke-free Class”.

El programa pretén estimular mitjançant un concurs, d'una banda, prevenir la iniciació al tabaquisme entre els alumnes i, d'una altra, incidir sobre aquells alumnes que ja han provat el tabac alguna vegada, per evitar que passin d’experimentadors a fumadors habituals. L'efectivitat del programa s'ha demostrat retardant l’inici i evitant el consum de tabac entre un 5% i un 10% dels casos.

"Classe sense fum" reforça:

  • El caràcter voluntari de la decisió.
  • El compromís de tot el grup.
  • La confiança en nosaltres mateixos i en els altres.
  • La recompensa-premi com a estímul.

 

Web del Programa

Resum de les dades i premis de l’edició 2011-2012 

Vídeo del Programa. Classe sense Fum  

Guia didàctica per al professorat. Classe sense fum

Unitat didàctica sobre el tabac de cargolar. Per a alumnes del primer cicle de l’educació secundària obligatòria

Programa Embaràs Sense fum

El programa té com a objectiu fer intervencions efectives de prevenció i cessació del tabaquisme, durant les etapes pregestacional (de planificació d'un embaràs), gestacional i postgestacional, perquè la dona deixi de fumar definitivament.

Diferents estudis han demostrat la relació directa entre el tabac i una sèrie d'alteracions en la salut reproductiva de la dona i els efectes adversos en la gestació, entre els quals s'inclouen l'avortament espontani, el trencament prematur de membranes i el part prematur. També s'hi ha descrit un augment de la mortalitat i la morbiditat perinatal i infantil, que comprèn l'augment del risc de la síndrome de la mort sobtada de l'infant (SMSI). D’altra banda, el tabaquisme matern s'associa a taxes més baixes de lactància materna i a una duració inferior d'aquesta.

Protocol del programa

Programa Infància Sense Fum

El programa “Infància sense fum” neix com a complement d’altres activitats adreçades a la protecció de la infància, amb l’objectiu de sensibilitzar, formar i facilitar la intervenció en tabaquisme passiu en la infància. És un projecte coordinat conjuntament pel programa de tabac i el Programa de salut maternoinfantil de l‘Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i part del seu finançament s‘emmarca en les estratègies de salut del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

 

Aquest projecte es va iniciar com a seguiment de l’Estudi BIBE. Breu intervenció en bebè. efectivitat (2008-2010). Hi han participat professionals de pediatria (pediatria i infermeria pediàtrica) de tot Catalunya. Mitjançant l’estudi s’ha pogut valorar una intervenció estandarditzada a les consultes de pediatria d’atenció primària.

 

Si no exposem els infants al fum ambiental de tabac (FAT), aquests poden obtenir molts beneficis per a la salut. Per exemple:

 

  • Reduir el risc de patir malalties respiratòries agudes.
  • Millorar els símptomes de l’asma i de tipus respiratori.
  • Reduir les infeccions d’orella.
  • Reduir el risc de la síndrome de la mort sobtada de l’infant.
  • Evitar la irritació dels ulls.
  • Ajudar al bon desenvolupament dels pulmons.

 

Curs a distància per a professionals sobre tabaquisme passiu en infància. 

Infància sense Fum. Guia d’intervenció per a professionals.

Infància sense Fum. Guia d'intervencio per a professionals, versió 2.

Data d'actualització:  03.11.2016