• Imprimeix

Trastorns associats

L'associació amb altres trastorns psiquiàtrics i d'abús de substàncies és més elevada en els jugadors patològics que en la població general.

Un estudi epidemiològic realitzat en la població adulta de Catalunya mostra el percentatge de jugadors problemàtics i patològics que presenten algun trastorn associat:

  • Alcoholisme (80,2%) i altres dependències (25%).
  • Depressió i altres trastorns de l'estat d'ànim (entre el 13% i el 76%).
  • Ansietat (del 9% al 40%) i estrès.
  • Trastorns psicòtics (4%).
  • Trastorns de la personalitat, trastorns del control dels impulsos (del 18% al 43%).
  • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (20%).
  • Risc de suïcidi, esquizofrènia i malaltia de Parkinson.
Data d'actualització:  15.02.2017