• Imprimeix

Vacunació

La vacunació de la grip està indicada per a tots els professionals sanitaris.

Els professionals sanitaris no vacunats poden transmetre el virus de la grip als seus pacients mentre els atenen, i també a les persones del seu entorn familiar.

Això és encara més important i preocupant en el cas de malalts amb alt risc de complicacions a causa de la grip, i també d'hospitalització i de mort. Els professionals sanitaris no vacunats poden ser un factor clau en l'extensió de brots epidèmics en centres sanitaris.

Cal recordar que:

  • Entre un 30% i un 50% de les persones infectades amb el virus de la grip poden restar-hi asimptomàtiques, però poden transmetre'l a les altres, i
  • El virus de la grip és contagiós des d'un dia abans del desenvolupament dels símptomes fins a cinc dies després.

 

Per aquests motius, fins i tot els professionals sanitaris que deixen d'anar a treballar quan presenten símptomes, conscients del seu paper com a vector de transmissió de la malaltia, poden transmetre la grip en el període asimptomàtic.

En les èpoques d'epidèmia, si no es vacunen, els professionals tenen una probabilitat molt més alta d'emmalaltir (ja que estan en contacte amb molts casos de grip) i, per tant, de no poder desenvolupar la seva tasca assistencial en un moment en què l'activitat és molt més alta del que és habitual (amb el perjudici que comporta per a la salut individual i col·lectiva).

La vacunació no sempre impedeix contraure la grip: l'efectivitat depèn del grau de similitud entre les soques vacunals i les soques gripals circulants. També és menor entre persones amb factors de risc que entre els professionals sanitaris. A més, en molts casos els símptomes gripals que apareixen en les persones vacunades no són grip sinó altres virasis freqüents en l'època de la vacunació. 

Per tal de disposar de la quantitat màxima de vacunes i augmentar l'efectivitat de les vacunes millorant-ne la immunogenicitat, des de l'any 2004 es va potenciar el desenvolupament de vacunes amb adjuvants que feien factible una millora de la resposta immunitària, un estalvi d'antigen i l'autorització de vacunes mock up (vacunes model que durant el seu desenvolupament contenen una soca la qual no ha estat exposada a la població, que posteriorment es substitueix per la soca pandèmica) per tal d'aconseguir escurçar el temps necessari per tenir vacunes en cas de pandèmia.

Els adjuvants utilitzats per a les dues vacunes (MF59 i AS03) es basen en emulsions oleoaquoses d'esqualè.

Des del 1997 es comercialitza una vacuna antigripal amb adjuvant (Chiromas), que porta MF59. Se n'ha administrat milions de dosis sense observar associació amb efectes adversos greus, tot i que hi ha un lleuger increment de reaccions locals respecte a les vacunes sense adjuvants. L'AS03 no s'ha fet servir en cap vacuna comercialitzada fins ara, però s'ha experimentat en milers de persones en als assaigs clínics de vacunes antigripals i contra la malària.

L'esqualè és una substància natural que s'elabora en el fetge d'animals i de persones, i que circula per la sang. És present en molts aliments, productes cosmètics, medicaments de lliure dispensació i complements alimentaris.

L'esqualè no és, per ell mateix, un adjuvant, però les seves emulsions sí que milloren la resposta immunitària. A banda de les vacunes comercialitzades, s'han realitzat estudis clínics de vacunes amb esqualè en lactants i nadons i no s'han trobat motius de preocupació pel que fa a la seva seguretat.

Data d'actualització:  19.10.2017