• Imprimeix

Fibromiàlgia

La fibromiàlgia és una síndrome clínica caracteritzada per dolor crònic a tot el cos, amb predomini als músculs i a les articulacions de l'esquena i les extremitats, i amb presència d'una exagerada i extensa sensibilitat local a la pressió en múltiples punts.

Actualment la malaltia s’inclou en el grup de Síndromes de Sensibilització Central, concepte relativament recent que engloba diferents processos com la síndrome de fatiga crònical’intestí irritable o la sensibilitat química múltiple, entre altres, i que es caracteritzen per una hiperexcitabilitat i hipersensibilitat, és a dir, una activació i resposta desmesurada del sistema nerviós davant fàrmacs, estrès, infeccions, productes químics, ...  i que es manté en el temps malgrat la desaparició de l'estímul que l'ha desencadenat. Tots aquests processos comparteixen nombrosos símptomes com la fatiga que no es recupera amb el repòs, el dolor generalitzat, les alteracions cognitives (com la dificultat de concentració, la lentitud mental i la pèrdua de memòria), el son no reparador o alteracions gastrointestinals, sempre sense una causa detectable que aparentment les justifiqui. Sovint coincideixen varis d’ells en la mateixa persona.

La fibromiàlgia és una malaltia freqüent especialment entre les dones (4,2% de dones i 0,2% d'homes afectats a la població espanyola), i sovint s'acompanya de cansament, trastorns del son i de l'estat d'ànim, símptomes digestius i mal de cap, entre d'altres.

La fibromiàlgia pot afectar significativament la qualitat de vida de les persones que la pateixen i tenir un important impacte personal, familiar, laboral i social. Malgrat que en els darrers anys s'està investigant a fons aquesta malaltia, encara resten moltes incògnites sobre les seves causes i els mecanismes que influeixen en el seu desenvolupament.

En el marc del Pla de Salut, i en col·laboració amb experts i les associacions de pacients, s’ha acordat un Pla operatiu per al maneig del malalts de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple. 

 

Causes

No es coneix la causa de la fibromiàlgia. Aquesta síndrome comporta l'alteració dels mecanismes neurològics que controlen la sensació de dolor, de tal manera que la seva percepció augmenta i fins i tot apareix amb estímuls que en altres persones no provocarien dolor.

S'ha constatat que determinades circumstàncies o vivències negatives o traumàtiques poden desencadenar-la, i que persones que pateixen altres malalties, com artritis cròniques o malalties del teixit connectiu, presenten fibromiàlgia amb més freqüència que la resta de la població.

Símptomes

El símptoma principal és dolor generalitzat, especialment a la regió de l'esquena i a les extremitats, que pot sentir-se com una cremor, una molèstia o punxades. A diferència de la resta de malalties, no es presenta deformitat ni signes inflamatoris en les zones de dolor.

A banda de dolor generalitzat i de cansament, que poden variar d'intensitat i presentar un ritme oscil·lant, altres símptomes freqüents són:

  • Trastorns del son (dificultats per dormir o sensació de cansament en despertar; son no reparador).
  • Trastorns de l'estat d'ànim (depressió, tristesa, ansietat).
  • Mal de cap.
  • Formigueig que afecta sobretot les mans i els peus.
  • Trastorns digestius. Episodis de restrenyiment i de diarrea (còlon irritable).
  • Dificultat per a la concentració amb descuits freqüents.

El pronòstic és molt variable perquè els símptomes solen canviar amb el temps i una part important de casos millora de manera espontània al llarg dels anys. Alguns factors com els esforços físics, els canvis climàtics, l'ansietat, l'estrès i els estats premenstruals o menopàusics poden aguditzar els símptomes.

Diagnòstic

Si es pateix dolor generalitzat o cansament intens sense un motiu aparent i els símptomes són persistents, cal adreçar-se al metge o la metgessa d'atenció primària perquè faci una valoració.

El diagnòstic és bàsicament clínic, és a dir, és un professional mèdic coneixedor de la malaltia qui fa el fa en base als símptomes i a l'exploració física de la persona malalta. Per fer-lo, l'especialista ha d'explorar una sèrie de punts (anomenats punts dolorosos) pressionant-los amb el dit, amb una força concreta, per veure si es desencadena dolor o no.

Les exploracions complementàries, ja siguin proves de laboratori o exploracions d'imatge bàsiques, serveixen per descartar altres processos que puguin donar símptomes semblants. Altres proves d'imatge més complexes s'utilitzen en el context de la recerca i no pas en el maneig habitual d'aquesta malaltia i no són necessàries per establir un diagnòstic.

Tractament

No hi ha encara un tractament capaç de curar la fibromiàlgia. Fins ara, el seu objectiu és millorar els símptomes de la malaltia per poder gaudir d'una qualitat de vida millor, amb les menors limitacions possibles per a les activitats de la vida diària.

Un bon diagnòstic i una bona informació són la base del tractament, que pot anar acompanyat de: 

  • Fàrmacs (analgèsics, antidepressius, medicaments per ajudar a dormir, alguns relaxants musculars).
  • Exercici físic regular adaptat.
  • Tècniques de relaxació.
  • Suport psicològic (si s'escau).

Aquestes mesures poden ajudar la majoria de les persones, encara que la resposta individual als tractaments és molt variable.

Data d'actualització:  19.09.2018