• Imprimeix

Autisme

Els trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA) són alteracions del neurodesenvolupament que es caracteritzen per una afectació en la capacitat de comunicació e interacció social, la presència d’un patró de conductes repetitives (interessos restringits, estereotípies, etc.), rigidesa de pensament i una desregulació del perfil sensorial. Aquestes  característiques poden presentar-se en major o menor grau, impactant de diverses maneres en la vida del nen, adolescent i adult, i modificant la seva manifestació al llarg del cercle vital. Tanmateix, poden variar significativament en funció del nivell de llenguatge, capacitat cognitiva, presència d’altres condicions psiquiàtriques o mèdiques, i la influència de l’entorno familiar, educatiu i social de la persona. Actualment, d’acord amb la conceptualització clínica vigent, els TEA inclouen dins del mateix contínuum de dificultats, els diagnòstics anteriors d’autisme, trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, i la síndrome d’Asperger.

El TEA pot estar associat a qualsevol nivell de capacitat intel·lectual i d’aprenentatge. Oscil·la entre problemes molt subtils de comprensió o de limitació de la funció social i discapacitats molt greus. En alguns dels casos es fa un diagnòstic associat a la discapacitat intel·lectual, que pot ser des de lleu fins a profunda. A vegades les persones amb TEA poden tenir habilitats especials, destacant profundament en àrees artístiques i/o de coneixement. També poden mostrar alteracions del comportament, desregulació emocional, peculiaritats en la ingesta alimentària, alteracions del son i conductes hetero i autolesives quan no existeix un context psicoeducatiu comprensiu o bé els seus nivells d’estrès són elevats.

Actualment, s’estima que entre 7 i 10 persones de cada 1000 tenen un trastorn de l’espectre de l’autisme.  A Catalunya, l’any 2016 es van atendre 7.406 persones amb diagnòstic de TEA en els CMSIJs, aquesta xifra representa el 11,7% del total de persones ateses en els CSMIJ de Catalunya. D’altra banda, les estimacions poblacionals per a TEA a nivell mundial situen la prevalença en 1% als països industrialitzats. 

De la mateixa manera que a la població general, s’observen diferències de gènere en relació amb presentar un TEA. S’ha observat que només un de cada quatre casos d’autisme es produeix en nenes. Pel que fa a la síndrome d’Asperger o manifestacions de TEA més lleus sense discapacitat intel·lectual, l’afectació de les nenes és d’un cas entre vuit aproximadament.

Data d'actualització:  23.10.2017