• Imprimeix

On adreçar-vos

Línea Verda

És un servei d’informació i orientació, a través del telèfon i per Internet, en què qualsevol persona que vulgui fer una consulta relacionada amb les drogodependències es pot adreçar. Els serveis concrets que ofereix són:

  • Informació sobre drogues (què són, com afecten...).
  • Orientació i suport.
  • Informació i derivació a centres de tractament i recursos de la xarxa d'atenció a les drogodependències.
  • Grups de discussió, orientació i suport.
  • Fòrum adreçat a docents i professionals dedicats a les drogodependències.
  • Atenció telefònica: línea telefònica exclusiva atesa per professionals que informen o deriven la persona afectada d'acord amb el tipus de consulta. Tel. 900 900 540. Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 21 hores.
  • Consulta i participació virtual: permet fer consultes en línia de manera anònima i confidencial, concertar entrevistes personals o virtuals amb els professionals del servei i participar en els debats oberts.

CatSalut Respon

Podeu trucar al telèfon de CatSalut Respon, 061, durant les 24 hores.

Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències a Catalunya

Altres recursos

  • Atenció Ciutadana 012
  • Servei d'emergències mèdiques 112
Data d'actualització:  03.10.2016