• Imprimeix

Generals

 • EMBASE

  Més de vint-i-quatre milions de referències procedents de prop de set mil cinc-centes revistes, dues mil de les quals no estan indexades al Pubmed. És necessari subscriure-s'hi per accedir al contingut.

 • ISI Web of Knowledge

  Compendi de bases de dades sobre múltiples disciplines científiques i socials. Dóna accés a la consulta del factor d'impacte de les revistes. Cal subscriure-s'hi per accedir al contingut.

 • Índice Bibliográfico Español (IBECS)

  Conté més de quaranta mil referències bibliogràfiques d'articles de revistes científiques sanitàries editades a Espanya.

 • Índice Médico Español (IME)

  Reuneix més de dos-cents noranta mil registres procedents d'unes tres-centes vint publicacions periòdiques editades a Espanya, de l'àmbit biomèdic. IME és la base de dades espanyola amb major nombre de referències i revistes indexades.

 • LILACS

  Base de dades de la literatura en ciències de la salut produïda a països de l'Amèrica Llatina i del Carib. Conté més de cinc-centes cinquanta mil referències bibliogràfiques.

 • MEDES (Medicina en Español)

  Base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes espanyoles. Indexa prop d'un centenar de revistes i presenta un grau elevat d'actualització.

 • SCIELO

  Col·leccions de revistes espanyoles de l'àmbit de les ciències de la salut, els articles de les quals s’hi pot accedir sense cap restricció.

 • Scopus

  Base de dades que indexa prop de divuit mil revistes científiques. És necessari subscriure-s’hi per accedir al contingut.

 • PubMed (MEDLINE)

  Base de dades bibliogràfica creada per la National Library of Medicine dels Estats Units d'Amèrica, que conté més de vint milions de referències bibliogràfiques.