Legislació

  • RESOLUCIÓ SLT/3729/2008, de 27 de novembre
    RESOLUCIÓ SLT/3729/2008, de 27 de novembre, per la qual es convoquen les proves d'avaluació corresponents als mòduls de nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària immediata per al personal que presta serveis en l'àmbit del transport sanitari
  • Ordre
    Decret 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formació en atenció sanitària immediata

8a Convocatòria (2008 - 2009)

7a Convocatòria (2006 - 2007)

6a Convocatòria (2004 - 2005)

5a Convocatòria (2002 - 2003)

4a Convocatòria (2001 - 2002)

3a Convocatòria (2000 - 2001)

2a Convocatòria (1999 - 2000)

1a Convocatòria (1998 - 1999)

Data d'actualització:  29.11.2015