• Imprimeix

Pírcings, tatuatges i micropigmentació

Convalidació de cursos autoritzats en altres comunitats autònomes

La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut pot convalidar, als efectes de l'exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, aquests cursos de formació autoritzats en altres comunitats autònomes, sempre que els continguts d'aquests siguin equiparables

A tal efecte, haureu d'emplenar la sol·licitud i enviar-la a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària , junt amb la certificació del curs realitzat.

Registre de personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Una vegada finalitzat el curs de formació, els centres homologats hauran d'enviar a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària una plantilla d'Excel amb els alumnes del curs aprovats per poder-los introduir en el Registre de personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, segons l'article 1.2 del Decret. A/e: Tatuatges.dgprs@gencat.cat 

Data d'actualització:  06.03.2016