TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS D'ACREDITACIÓ DE CENTRES I UNITATS DOCENTS 2017 

El període de presentació de les sol·licituds d’acreditació de centres i unitats docents i per incorporar i modificar dispositius docents associats per l’any 2017 finalitza el proper 1 de juny.

La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària s’encarregarà de gestionar l’emissió de l’informe previ preceptiu de les sol·licituds presentades durant aquest termini.

Després del dia 1 de juny de 2017 no s’ emprendrà la tramitació de cap sol·licitud. 

Podeu resoldre els vostres dubtes adreçant una missatge a la bústia de contacte ordenacio.professions.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  04.04.2017