• Imprimeix

Certificats

Consulta de certificats emesos

Formulari per comprovar la validesa d'un certificat consultant directament el registre de certificats emesos per als certificats a partir de l'1 de gener del 2010.

* DNI:
* Any:
* Núm. certificat:
 
* camps obligatoris

Avís: la Sub-direcció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional no enregistra en cap mena de suport informàtic la informació subministrada en aquest formulari.