• Imprimeix

Activitats 2015

Data 23 i 30 de novembre de 2015

Curs adreçat a professionals del programa “Salut i Escola” amb més d’un any d’experiència

Els trastorns de la conducta alimentària constitueixen actualment una de les malalties cròniques més freqüents entre la població femenina preadolescent, adolescent i juvenil. El fet que les causes socials i culturals tinguin tant de pes en aquestes malalties planteja la necessitat d’abordar-ne la prevenció no només des del punt de vista sanitari sinó també des dels punts de vista social i pedagògic.

Els professionals que treballeu amb adolescents i joves dins del programa “Salut i escola” teniu una posició privilegiada per detectar senyals que podrien indicar la presència d’un trastorn de la conducta alimentària, com també per desplegar estratègies preventives que disminueixin el risc d’acabar-ne patint.

El curs que us presentem aprofundeix en els factors de protecció psicològics i socials, que actuen de manera preventiva davant de la presentació i el patiment d’aquestes malalties.

Aquest curs té la intenció d’afavorir un coneixement bàsic sobre els trastorns de la conducta alimentària i les conseqüències individuals, familiars i socials d’aquestes malalties, formar els professionals del programa “Salut i escola” en l’abordatge dels trastorns de la conducta alimentària i potenciar el paper que tenen com a agents de prevenció d’aquestes malalties i promotors de la salut, i dotar-los d’eines bàsiques per detectar els trastorns de la conducta alimentària i actuar davant d’un cas.

 
> Sol·licitud de participació (oberta fins el dia 20 de novembre)

Amb l’objectiu d’oferir una sèrie de propostes i recomanacions per tal de garantir el respecte a les creences i opcions de pensament de les persones que són ateses en les institucions sanitàries, aquest 2015 es va publicar la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris de Catalunya per part de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals en col·laboració amb el Departament de Salut i durant els mesos precedents s’han celebrat jornades de presentació a les diferents regions sanitàries.

Per tal d’encetar el següent estadi d’aquesta iniciativa amb caràcter eminentment pràctic, des de la Subdirecció General de Planificació i Desenvolupament Professionals amb la col·laboració de les regions sanitàries, s’han previst un seguit de sessions formatives sobre la gestió de la diversitat religiosa a l’àmbit de la salut adreçades al conjunt de professionals que treballen en el si de les institucions sanitàries (personal facultatiu, d’infermeria, d’admissió i atenció a l’usuari i treballadors socials).

Els objectius de la formació en gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit de la salut consisteixen en:
- Conèixer les característiques principals de les tradicions religioses implantades a Catalunya.
- Conèixer les pràctiques religioses i els preceptes que poden tenir més incidència en l’àmbit de la salut.
- Identificar com comunicar-se i relacionar de forma adequada amb les diferents creences i conviccions en l’àmbit de la gestió sanitària.

En els propers dies en aquest mateix espai es publicaran els programes detallats de cada sessió, indicant les dates i forma d’inscripció i el lloc i hora de realització de la formació.

La previsió de dates de realització de la formació a les diferents regions sanitàries és:

Regió Sanitària Barcelona (1ª sessió) - 3 de novembre

> Més informació

> Sol·licitud de participació (oberta del 23 al 30 d'octubre) 

Regió Sanitària Tarragona - 5 de novembre

> Més informació

> Sol·licitud de participació (oberta del 26 d'octubre al 2 de novembre) 

Regió Sanitària Lleida - 10 de novembre

> Més informació

> Sol·licitud de participació (oberta fins a les 14:00 h del dia 5 de novembre) 

Regió Sanitària Girona - 20 de novembre

Més informació

> Sol·licitud de participació (oberta fins a les 14:00 h del dia 17 de novembre)

Regió Sanitària Alt Pirineu Aran - 18 de novembre (EDICIÓ ANUL·LADA)

Més informació

> Sol·licitud de participació (oberta fins a les 14:00 h del dia 13 de novembre)

Regió Sanitària Catalunya Central - 19 de novembre

Més informació

> Com arribar al Palau Firal de Manresa

> Sol·licitud de participació (oberta fins a les 14:00 h del dia 17 de novembre)

Regió Sanitària Terres de l'Ebre - 24 de novembre

Més informació

> Sol·licitud de participació (oberta fins a les 14:00 h del dia 19 de novembre)

Regió Sanitària Barcelona (2ª sessió) - 26 de novembre

Més informació

> Sol·licitud de participació (inscripció al curs complerta

Regió Sanitària Barcelona (3ª sessió) - 30 de novembre

Més informació

> Sol·licitud de participació (oberta fins a les 14:00 h del dia 26 de novembre) 

Data 27 i 29 d'octubre de 2015

Curs adreçat a Personal sanitari del programa “Salut i Escola”

L’adolescència representa un període d’intensos canvis que es perllongaran durant gairebé una dècada i que afecten a totes les àrees de la persona. Es produeix una transformació en el desenvolupament físic, amb l’aparició d’una manera rellevant de la maduració sexual, acompanyada sempre de canvis psicològics profunds i canvis en l’àrea de les relacions socials.

Aquest curs té la intenció d’afavorir un coneixement bàsic sobre la salut afectiva i sexual en aquesta etapa, formar els professionals del Programa Salut i Escola en el seu abordatge des d’una perspectiva grupal i individual, potenciar el paper que tenen com a agents de prevenció i promotors de la salut i dotar-los d’eines bàsiques per a la detecció dels problemes.

> Sol·licitud de participació (fins el dia 26 d'octubre) 

Data 3 de novembre de 2015

Curs adreçat a Personal sanitari del programa “Salut i Escola”

Té com a finalitats prevenir les conductes de risc, promoure hàbits saludables, fer detecció precoç i prevenció dels problemes relacionats amb la salut afectiva i sexual, la salut mental, el consum de substàncies, i també tracta l’alimentació, la violència i la salut social. Alhora, té l’objectiu d’apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents per tal de donar resposta a les seves necessitats, ja que els adolescents són en una edat en la qual es produeix la transició física, psicològica i social de la infància al món adult i, per tant, constitueix una etapa especialment sensible a patir determinats problemes de salut.

> Sol·licitud de participació (fins el dia 30 d'octubre) 

Curs adreçat a metges i farmacèutics de l'àmbit de l'atenció primària, sociosanitària del SISCAT i hospitalària. Residents de medicina familiar i comunitària (novetat de la 4ª edició).

L'objectiu del curs es facilitar l'adquisició dels coneixements i habilitats necessàries sobre la metodologia dels processos de conciliació, revisió i desprescripció de la medicació en pacients crònics, per tal d'afavorir la seva aplicació sistemàtica a la pràctica clínica habitual.

- 4a edició: de l'1 d'octubre al 16 de desembre

> Més informació

> Sol·licitud de participació De l'1 al 15 de setembre de 2015

> Es confirmaran les admissions definitives per correu electrònic als interessats

- 3a edició: del 8 d’abril al 19 de juny de 2016

Barcelona (Edifici Roc Boronat), 7 de juliol de 2015

Horaris de 9,30 a 14 hores.

Més informació

Salt, divendres 24 d’abril de 2015

Jornada adreçada als professionals sanitaris dels EAPs que realitzen projectes comunitaris.

Objectiu de la jornada: facilitar el coneixement de les experiències de la Xarxa Local de Girona que treballa amb orientació comunitària i  donar a conèixer el treball  del projecte actual del Departament en relació a la comunitària.

> Més informació

Data d'actualització:  19.02.2016