• Imprimeix

Dades de contacte

Secretària de CCFCPS
Alicia Avila: 93 551 38 00; sgpdp.salut@gencat.cat

Secretaria tècnica

Maria Nolla: 93 551 38 28; maria.nolla@gencat.cat

Secretaria administrativa

Anna Espriu: 93 551 38 18 (horari d'atenció al públic de 9:00 a 12:00); ccfcps@gencat.cat
 

Per a les activitats de formació continuada adreçades a metges cal contactar amb el Servei d’Acreditació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (SACCMC)

Directe: 93 567 87 97
General: 93 567 88 88, ext.1286, 1287 i 1288
                   
Direcció tècnica
Helena Segura: 93 567 88 88, ext.1286; safmc.tecnica@ccmc.cat
                  
Gestió administrativa
Montse Motlló: 93 567 88 88, ext.1286; safmc.secretaria@ccmc.cat 

Lourdes Gelis: 93 567 88 88, ext.1288; safmc.secretaria2@ccmc.cat
 
Gestió econòmica (taxes)
Elia Palazón: 93 567 8888, ext.1287;   safmc.taxes@ccmc.cat  
 

ON SOM

 

> Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries
   Roc Boronat, 81-95,  1a planta
   08005 Barcelona

   Tel. 93 551 38 18
   Fax: 93 551 75 19  

    Línies d'autobusos:   6, 7, 40, 36, 42, 71, 92, H14, 192, B20, B25

    Metro: Línia 4 estació Llacuna 

> Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (Servei d'Acreditació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya)

   Passeig de la Bonanova, 47. Planta -1
   08017 Barcelona
 
   Tel. 93 567 87 97

    Línies d'autobusos:   14, 22, 64, 75, 123

    

Data d'actualització:  20.10.2015