• Imprimeix

Consell Assessor de Salut

Mitjançant el Decret 261/2000, de 31 de juliol, es creà el Consell Assessor de Sanitat amb l'objectiu de dotar el departament competent en matèria de salut d'un assessorament permanent de solvència contrastada i especialització suficient per fonamentar amb el màxim rigor l'assumpció de les polítiques sanitàries més adequades en cada cas.

La concepció transversal de la salut, més enllà dels serveis sanitaris, va suposar el propi canvi de denominació del Departament, que va passar a anomenar-se Departament de Salut. De forma coherent amb aquesta modificació i de forma alineada amb una concepció àmplia del concepte de salut, cal realitzar el canvi de nom de Consell Assessor de Sanitat, pel de Consell Assessor de Salut.

La composició d'aquest Consell Assessor es va ampliar mitjançant el Decret 283/2004, d'11 de maig, atesa la necessitat d'aprofundir en els nous reptes plantejats per l'Administració sanitària.

L'experiència acumulada en els anys de funcionament d'aquest òrgan consultiu del departament competent en matèria de salut aconsella ampliar novament la seva composició, per tal d'assegurar una major representativitat de tots els agents implicats, així com per facilitar la seva actuació a través de comissions de treball.

DECRET 244/2008, de 9 de desembre, de modificació del Decret 261/2000, de 31 de juliol, pel qual es crea el Consell Assessor de Sanitat.

Data d'actualització:  15.05.2014