• Imprimeix

Consell assessor de sanitat

El Consell Assessor de Sanitat creat en virtut del Decret 261/2000, de 31 de juliol, s'ha constituït recentment com a òrgan consultiu del Departament de Sanitat i Seguretat Social en la determinació de les polítiques sanitàries del Departament.

Aquest òrgan, constituït per professionals de prestigi reconegut dins de l'àmbit sanitari, de la medicina, de les ciències de la salut i de les ciències socials, jurídiques i econòmiques, proporcionarà al Departament un assessorament permanent per tal que pugui fonamentar amb el màxim rigor l'assumpció de les polítiques sanitàries més adequades en cada cas.

A més, el Consell Assessor de Sanitat té com a funció assessorar i emetre dictàmens de naturalesa facultativa en relació amb totes les matèries que el conseller de Sanitat i Seguretat Social sotmeti a la seva consideració.
 

Data d'actualització:  15.05.2014