• Imprimeix

Consell Assessor sobre la Utilització Terapèutica de l'Hormona de Creixement i Substàncies Relacionades

President: Antonio Carrascosa

Vocals: Joan Bel, Carlos del Pozo, José Manuel Gómez, Jordi Mesa i Ramon Nosas

Secretari: 

Protocol de coordinació entre centres hospitalaris en relació amb els tractaments de l'hormona del creixement a pacients assegurats del CatSalut

Data d'actualització:  12.01.2011