• Imprimeix

Avaluació de competències objectiva i estructurada - ACOE

Què és i per què es fa

La prova ACOE pels estudiants de 6é de Medicina de les universitats de Catalunya

La part pràctica

La part escrita

dgoprs
camfic