Catalunya i Aragó renoven el conveni de col·laboració per a l'atenció de les urgències i emergències sanitàries a la Franja

Torna
Dimarts, 16 d'octubre de 2018
  • Firmen un conveni que especifica com resoldre aquestes situacions i actualitza els recursos disponibles per actuar en aquesta zona limítrof
El Departament de Salut i la Conselleria de Sanitat del Govern d'Aragó han acordat renovar el conveni específic de col·laboració per a l'assistència sanitària en urgències i emergències dels municipis limítrofs entre ambdós territoris, a la zona de la Franja.
 
L'acord estableix com actuar, des d'un punt de vista mèdic i assistencial, quan una d'aquestes situacions es produeixi en algun dels 80 municipis que formen part d'aquesta zona, 45 a l'Aragó i 35 a Catalunya. El conveni implica la participació i la mobilització dels recursos assistencials que tenen a la zona tant el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya com Urgències i Emergències Sanitàries 061 de l'Aragó, així com les centrals de coordinació respectives. En total, són més de 37 vehicles d'emergència d'ambdós territoris, als quals es poden afegir, si es considera necessari per la magnitud de l'emergència, els helicòpters del 112.
 
Aquest nou conveni específic s'emmarca en el Conveni marc subscrit l'any 2005 entre els dos governs, a fi de regular la coordinació en matèria d'assistència sanitària, i n'actualitza un d'anterior firmat el mateix any. El nou text millora algun dels punts inclosos al conveni vigent fins ara: així, s'inclouen i concreten les formes i vies de comunicació i coordinació entre el 061 CatSalut Respon i el SEM, d'una banda, i el 061 Aragó, de l'altra; s'adapta la llista de localitats i municipis inclosos al conveni, i s'actualitzen els mitjans disponibles, que inclouen unitats de suport bàsic i de suport avançat. Tot això, amb la voluntat de continuar millorant l'atenció d'aquest tipus de demandes, caracteritzades per la naturalesa crítica de l'emergència i les situacions excepcionals.
 
En concret, i entre altres disposicions, el conveni estableix que la coordinació dels recursos l'han d’efectuar els centres coordinadors d'urgències i emergències d'ambdós territoris. Aquests centres han de col·laborar estretament, seguint el protocol de coordinació inclòs al nou conveni, amb l'objectiu de garantir que s’activi el recurs necessari en el mínim temps possible i que es gestioni correctament l'alerta sanitària. Així doncs, entre altres qüestions, aquest protocol indica que, en cas que calgui traslladar qualsevol persona a un centre hospitalari, l'elecció del centre s’ha de fer sempre seguint criteris mèdics i que la gestió d'aquest trasllat correspon a la central de coordinació del territori on es trobi l'hospital.
 
Aquest conveni específic, d'una vigència de quatre anys prorrogable pel mateix període, no modifica, tanmateix, les competències en atenció sanitària que són pròpies de cadascun dels governs.