El nou CAP de Santa Eulàlia a l'Hospitalet de Llobregat guanyarà el doble d'espai i de consultes i serà més modern i confortable

Torna
Dijous, 17 de maig de 2018
  • El nou equipament serà gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i suposarà una inversió de 3,1 milions d’euros finançats pel Servei Català de la Salut (CatSalut)
  • El centre comptarà amb serveis de prevenció, d’educació sanitària i d’atenció i seguiment de malalts aguts i crònics, d’infants i de salut mental de suport a l’atenció primària
_

_

Aquesta tarda s’ha presentat el projecte de construcció del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de Santa Eulàlia, a l’Hospitalet de Llobregat. Aquest nou equipament substituirà l’antic centre i suposa una gran millora en les infraestructures sanitàries de la ciutat, ja que serà molt més ampli, modern i confortable.
 
El nou CAP, que estarà situat al carrer de l'Alhambra 20 de l’Hospitalet, ha estat planificat pel Departament de Salut, es finançarà a través del Pla d’Inversions del Servei Català de la Salut (CatSalut) i serà gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS). Actualment el projecte es troba en procés de licitació d’obra i el pressupost previst per a la construcció és de 3,1 milions d’euros. S’estima que l’equipament estaria enllestit 20 mesos després de l’adjudicació.
 
La població de l’Àrea Bàsica de Salut Santa Eulàlia (de 19.728 habitants, segons el registre central d’assegurats del 2018) actualment és atesa per l’equip d’atenció primària al CAP Mossèn Cinto Verdaguer. Aquest CAP, situat a uns locals de lloguer, no disposa d’espais suficients per atendre adequadament aquesta població..
 
Adaptat a la demografia i a les necessitats
El canvi cap al nou centre representa un augment de més del doble dels metres quadrats d’espais assistencials i gairebé també es duplica el nombre de consultes disponibles; d’aquesta manera, l’espai s’adaptarà a les noves necessitats i s’adequarà al creixement de la població dels últims anys.
 
En concret, el solar cedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat representa un guany per a la ciutadania, ja que el nou centre disposarà de 2.123 m2 construïts i 1.574 m2 útils, molt per sobre dels 689 m2 útils de l’actual CAP. Aquest creixement es tradueix en un increment important del nombre de consultes, que passaran de les 18 de l’actual CAP Mossèn Cinto Verdaguer a les 35 que preveu el projecte del nou CAP.
 
La cartera de serveis del centre inclourà activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut), atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques, atenció i seguiment de la salut dels infants, atenció domiciliària, consulta de salut mental de suport a l’atenció primària i atenció odontològica.
 
La modernització de les instal·lacions permetrà afrontar els nous reptes que representa l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC), reforçant el paper dels professionals de l’atenció primària amb un enfocament comunitari, que permeti lluitar contra les desigualtats socials en salut, l’origen de moltes de les malalties cròniques que atén.
 
L’Equip d’Atenció Primària Santa Eulàlia
L’Equip d’Atenció Primària Santa Eulàlia va realitzar 117.870 visites l’any passat, 22.094 de les quals van ser de població pediàtrica (0-14 anys) i 4.478 d’atenció domiciliària. Per tipologia de professional, l’any passat va realitzar 74.670 visites de medicina de família i pediatria, 39.491 d’infermeria, 2.492 d’odontologia i 1.217 de treball social.