• Imprimeix

Salut preveu la construcció d'un centre sociosanitari i d'un CUAP a la zona de la Magòria de Barcelona

Torna
Divendres, 09 de març de 2018
  • Aquests nous espais transformaran aquesta part del districte de Sants-Montjuïc, juntament amb un edifici d’habitatges dotacionals i la recuperació de l’històric camp de futbol, entre d’altres actuacions
  • El centre sociosanitari tindrà una capacitat superior als 200 llits i es destinarà a pacients crònics, per fer un abordatge multidisciplinari i integrat
  • El CUAP complementarà el CAP Bordeta-Magòria i esdevindrà un nou centre d’urgències de referència per a la població del districte, que ara s’ha de desplaçar al CUAP Manso
El director del CatSalut, David Elvira, durant la roda de premsa, aquest migdia a Barcelona.

El director del CatSalut, David Elvira, durant la roda de premsa, aquest migdia a Barcelona.

La zona de la Magòria, al districte de Sants-Montjuïc de la ciutat de Barcelona, comptarà en els propers anys amb una nova àrea d’equipaments socials, sanitaris, esportius i d’habitatge. En concret, la transformació serà una realitat a partir de l’any 2022, i en matèria de salut, el Departament de Salut preveu la construcció d’un equipament sociosanitari amb una capacitat superior a 200 llits, per donar atenció intermèdia i que funcionarà com a centre de referència per a l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra (500.000 habitants de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i l’Esquerra de l’Eixample).
 
Aquest centre anirà destinat a pacients crònics per fer un abordatge multidisciplinari i integrat, amb atenció de convalescència (pacients procedents d’hospitals d’aguts amb necessitat de rehabilitació i estada prevista fins a 30 dies), de subaguts (pacients crònics descompensats amb previsió d’alta en 10 dies), de pal·liatius i de llarga estada. D’aquesta manera es dóna compliment al conveni d’inversions en equipaments sanitaris 2016-2023 signat per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
 
Aquest equipament complementarà el Centre d’Atenció Primària (CAP) Bordeta-Magòria, gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), que es va posar en funcionament l’any 2014 i que presta serveis d’atenció sanitària integral -amb activitats preventives i d’educació sanitària, seguiment de les malalties cròniques i programes d’atenció domiciliària-, per part d’un equip format per metges de medicina familiar i comunitària, pediatria, personal d’infermeria, odontologia, treball social i personal d’atenció a la ciutadania.
 
Per reforçar el CAP, en el marc de la futura Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària del Departament de Salut (ENAPISC), es construirà un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), obert les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Aquest CUAP es configurarà com un nou centre d’urgències de referència per a la població del districte de Sants-Montjuïc, que actualment s’ha de desplaçar al CUAP Manso. D’aquesta manera, en cas de ser necessari, es podran activar amb facilitat, dins del mateix edifici, els diferents dispositiu d’atenció als malalts fràgils, garantint la continuïtat assistencial i adaptant-se a les necessitats, circumstàncies i preferències de les persones i del seu entorn.
 
La proposta de transformació pel que fa a l’àmbit sociosanitari es basa en una visió integrada de l’atenció, pensada sobretot per donar resposta a les creixents necessitats de la població, cada vegada més envellida i que presenta major fragilitat. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, ha explicat que per donar resposta a aquesta realitat s’aposta per potenciar el paper de l’atenció primària amb el foment de les activitats de prevenció, tractament i recuperació. “Aquests serveis es desplegaran amb una visió comunitària i permetran apropar l’atenció a l’entorn del pacient, millorant la qualitat de vida de la ciutadania”, ha afegit Elvira.
 
Un pas endavant en la integració social i sanitària
Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona preveu ubicar a l’edifici sociosanitari recursos socials com el servei d’atenció a la infància i adolescència i a les seves famílies i un centre de serveis socials de referència territorial en l’atenció a la dependència, a banda de treballar per la coordinació de la gestió de casos a domicili. Una altra àrea d’atenció sanitària i social integrada cobrirà la necessitat d’un recurs d’ingrés per la reducció de danys, tractament i reinserció social de persones en situació d’exclusió social i/o problemes de salut per la seva addicció a drogues. L’equipament tindrà una zona residencial, atenció sanitària i un centre de dia amb acollida i teràpia ocupacional. També s’està estudiant la possibilitat d’incloure a les noves promocions d’habitatge dotacional un subconjunt d’habitatges amb major suport social i sanitari per persones amb deteriorament cognitiu, aprofitant la proximitat dels equips d’atenció primària i geriatria.
 
Les característiques d’aquest nou espai permetran avançar en un model d’atenció integral i integrada, en el qual treballaran conjuntament equips especialitzats en serveis socials, salut pública, atenció primària i geriatria. Serà, per tant, un lloc idoni on poder innovar amb aquests i futurs nous projectes de gestió integrada de l’envelliment i de la complexitat que s’estan generant en el marc de la Taula d’Atenció Integrada, que des de 2016 reuneix les àrees de salut i socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.