• Imprimeix

Actualització del brot de gastroenteritis a una escola de Sant Cugat

Torna
Dijous, 16 de març de 2017
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) informa que el nombre d’afectats d’aquest brot, a dia d'avui, és de 273. Tots els casos han evolucionat favorablement amb simptomatologia de vòmits i/o diarrees que en la majoria de casos ha durat 24-48 hores. La durada de la malaltia ha estat de 24 hores de mitjana.
 
L’origen del brot és víric i s’ha confirmat la presència de Norovirus en les mostres analitzades de les persones afectades. Com s’ha informat a l’escola i a totes les famílies, el Norovirus s’elimina pels vòmits i la femta durant la malaltia, però els infectats poden eliminar virus per les femtes unes hores abans d’iniciar els símptomes i uns dos dies després de l’últim símptoma, de vegades alguns dies més. Pot haver-hi, a més a més, portadors de virus sense haver tingut símptomes. Tant la persona malalta amb gastroenteritis per Norovirus com un  portador sense símptomes poden contaminar superfícies o aliments i transmetre la infecció a altres persones sanes. Per això, és important que els alumnes afectats estiguin almenys 48 hores sense símptomes abans de tornar a l’escola i  seguir les mesures higièniques per tothom.  
 
Els nous casos detectats són casos secundaris que s’han contagiat a partir d’altres persones malaltes i probablement també a partir d’altres que puguin ser portadores.
 
No es descarta que puguin aparèixer més afectats en els propers dies ateses les característiques de transmissió del virus. Per la forma de transmissió i per la poca quantitat de partícules virals necessàries per causar malaltia és fàcil que apareguin més malalts entre els convivents d’un cas.
 
Per això, són bàsiques les mesures de control i prevenció de nous casos. En aquest sentit, s’han reforçat les recomanacions a l’escola i als pares d’extremar la higiene de l’alumnat, tant a l’escola com també a nivell de domicili i s’ha insistit en el missatge que en cas de presentar simptomatologia s’estigui a casa un mínim de 48 hores després d’haver patit l’últim símptoma.
 
Es continua amb la investigació del brot per confirmar, d’acord als resultats que s’obtinguin, els casos i la relació amb els possibles aliments consumits.