Accés al contingut Accés al menú de la secció

Professionals  > Participació  > Comunitats
 

Comunitats


L'e-Catalunya és un punt de trobada virtual per a comunitats de professionals amb necessitat d'intercanviar opinions i gestionar coneixement a través de la xarxa. El projecte, promogut per la Generalitat de Catalunya, pretén facilitar la comunicació, la participació, el treball col·laboratiu i la difusió de la informació entre la ciutadania.

Es divideix en diverses comunitats i cadascuna d'elles interactua en un portal propi, que pot ser d'accés públic o privat. A través de blocs, fòrums, contenidors de documents, wikis o calendaris, les persones del grup poden comunicar-se i organitzar el coneixement generat.

L'objectiu d'e-Catalunya és, per tant, desenvolupar la societat del coneixement a Catalunya.

Portals de Salut a l’e-Catalunya

Actualment, hi ha quatre portals de Salut a l'e-Catalunya, i cada un d'ells incorpora diferents grups de treball.

Els portals de Salut a l'e-Catalunya són:

 • Agència de Protecció de la Salut: és un espai virtual de col·laboració i participació de grups pluridisciplinaris de professionals relacionats amb la salut ambiental, alimentària, veterinària, epidemiològica i altres. És un portal impulsat pel Departament de Salut.

 • Participació Salut: és un espai virtual de comunicació, d'intercanvi de coneixement i aprenentatge de grups de professionals de la medicina, la infermeria, la farmàcia, la recerca, la comunicació... i, en general, per a tots aquells professionals de la salut que volen avançar cap a la Salut 2.0.

  En aquest espai es vol oferir una plataforma de comunicació transversal entre els diversos agents implicats en els processos de salut.

  Els objectius del portal són: el treball col·laboratiu en matèries rellevants, la producció de coneixement que permeti la millora, l'establiment de referents de bones pràctiques, facilitar l'autoformació dels professionals sanitaris i optimitzar la qualitat d'atenció. És un portal impulsat pel Departament de Salut.

 • TICSalut: vol ser un espai virtual de col·laboració i participació, impulsat per la Fundació TicSalut, de grups pluridisciplinaris de professionals relacionats amb la salut i les TIC, sigui des de l'assistència, la planificació, la gestió o altres àmbits.

  Aquest espai s'estructurarà inicialment, i conforme es vagin generant els grups de professionals que hi participin, en les grans línies assistencials següents: atenció primària, atenció especialitzada i hospitalària, urgències i emergències mèdiques, salut mental, atenció sociosanitària, serveis de salut pública, i en les que es configurin a partir dels professionals i de les empreses TIC en salut que conformen el Consell Assessor d'Empreses de Ticsalut.

  La Fundació Ticsalut està participada pel Departament de Salut, que té com a missió assolir la plena incorporació del sistema sanitari català a la societat del coneixement.

  Entre els seus objectius, hi ha el de facilitar la creació i relació de grups de professionals interessats a participar i aportar idees i experiència per millorar els serveis de salut i, gràcies a l'aplicació de les TIC, situar el ciutadà com a centre d'atenció de la pròpia salut. Tot el treball generat i la informació conseqüent es basa en les premisses de transparència i difusió del coneixement.

 • Xarxa Salut: és un espai virtual de col·laboració i participació de grups pluridisciplinaris de professionals relacionats amb la salut, ja sigui des de l'assistència, la planificació, la gestió o des d'altres àmbits. Aquest espai ha estat impulsat per la Corporació Sanitària de Barcelona, òrgan de coordinació i participació dels diferents proveïdors de serveis de Barcelona ciutat.

  Entre els seus objectius, hi ha el de facilitar la creació i relació de grups de professionals interessats a participar i aportar idees i experiència per millorar els serveis de salut del seu àmbit, prestats a la població. Tot el treball generat i la informació conseqüent es basa en les premisses de transparència i difusió del coneixement.

  Aquest espai dóna cabuda als grups de professionals que treballen en línies o dispositius assistencials com l'atenció primària, atenció especialitzada i hospitalària, urgències i emergències mèdiques, salut mental, atenció sociosanitària o els serveis de salut pública, preferentment des d'una perspectiva territorial de coordinació com el govern territorial de salut (GTS) o la regió sanitària del CatSalut.


Data d'actualització: 27.12.2010