Accés al contingut Accés al menú de la secció
Ciutadania  > La salut de la A a la Z  > A  > Alcohol
 

La salut de la A a la Z

 
 

Alcohol


9

De vegades, quan es parla de drogues només es pensa en la cocaïna i l'heroïna, però no en l'alcohol, que és la droga més consumida i acceptada socialment. El consum excessiu i habitual d'alcohol perjudica el fetge i el pàncrees, causa gastritis i úlceres d'estómac, desnutrició i trastorns al sistema nerviós. Pot augmentar el risc de tenir lesions, agreujar problemes físics, psíquics i socials, i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. A més, pels mecanismes de tolerància i neuroadaptació cerebral, aquest consum pot derivar a mitjà i llarg terme en dependència de l'alcohol o alcoholisme. Per evitar l'aparició de problemes associats al consum d'alcohol es recomana en general beure'n menys i sempre per sota dels nivells considerats de risc.

El sistema sanitari de Catalunya disposa de professionals de salut formats per prevenir i detectar precoçment els problemes d'alcohol i també professionals especialitzats que, des dels centres d'assistència i seguiment, poden tractar i ajudar les persones amb dependència de l'alcohol, i també els familiars.


L'alcohol no és només una substància tòxica. És també una droga, entenent per droga tota substància que introduïda en un organisme viu pot modificar una o diverses de les seves funcions. Com més consum d'alcohol, més risc de patir conseqüències negatives i riscos associats.

Tolerància i dependència

Amb el consum regular de begudes alcohòliques es pot córrer risc de desenvolupar-hi tolerància, un mecanisme pel qual la persona cada vegada ha de beure més per obtenir els mateixos afectes. A més, pot aparèixer dependència física i psíquica que comporta, d'una banda, la síndrome d'abstinència si se'n deixa de beure i, d'una altra, la pèrdua de control i la necessitat de continuar bevent-ne tot i patir conseqüències adverses. 

No totes les persones reaccionen de la mateixa manera a l'hora de consumir alcohol. Hi ha diferències individuals que fan que algunes persones tinguin més predisposició a patir-ne conseqüències negatives que no unes altres i, per tant, és més fàcil que desenvolupin dependència.

El diagnòstic de dependència requereix l'avaluació d'un especialista, però en tot cas convé emfatitzar que el principal símptoma de sospita és la pèrdua de control, ja sigui de la quantitat consumida com del moment del consum. Així, es pot considerar dependent una persona que no beu habitualment, però que quan beu ho fa sovint de manera descontrolada, és a dir, que es proposa beure poc i acaba bevent molt, i també una persona que tot i que es proposa no beure en moments o llocs determinats, ho acaba fent.

Intoxicació aguda i intoxicació crònica

La intoxicació aguda o borratxera es presenta com a resultat d'un consum elevat d'alcohol en un interval curt de temps.

La quantitat d'alcohol que hi ha a la sang depèn de diferents factors:

 • Pes: a les persones amb poc pes, l'alcohol els afecta més.

 • Sexe: amb la mateixa quantitat, té més efecte en la dona que en l'home.

 • Velocitat amb què es beu: com més de pressa, més efecte fa.

 • Menjar: si es consumeix mentre es menja, l'alcohol triga més a passar a la sang.

Segons la concentració d'alcohol a la sang, la persona presenta uns trastorns més o menys importants:

 • A partir de 0,5 g/l d'alcohol a la sang: es presenta un estat d'eufòria que porta a sobreestimar les pròpies facultats, mentre que disminueixen els reflexos i l'agudesa visual.

 • A partir d'1 g/l: es presenta un estat d'embriaguesa amb pèrdua de control de les facultats superiors.

 • A partir de 3 g/l: es presenta un estat d'apatia.

 • A partir dels 4-5 g/l: es presenta un estat de coma.

 • Per sobre dels 5,5 g/l: es produeix la mort.

La intoxicació crònica es deu al consum regular i elevat d'alcohol durant un període prolongat de temps. Pot consistir en estat freqüents d'embriaguesa, però també en la ingesti�� diària de dosis excessives d'alcohol sense arribar a embriagar-se (per exemple, un consum diari de dos gots de vi, una cervesa, un combinat i una copa de brandi). Aquesta mena d'intoxicació causa lesions orgàniques que poden afectar el tub digestiu, el fetge i el sistema nerviós. Així mateix, causa trastorns hematològics, cardíacs i hormonals.

El coma etílic (que es produeix amb un consum agut i abusiu) pot arribar a causar la mort. Pot aparèixer a partir de 3g/l d'alcohol a la sang: per exemple, quan es beu mitja ampolla de whisky amb l'estómac buit.

L'alcoholèmia (índex que habitualment es mesura als controls de trànsit aleatoris) és la concentració d'alcohol a la sang. Augmenta segons la quantitat, la graduació de les begudes alcohòliques ingerides, l'absorció i el temps transcorregut des del darrer consum d'alcohol. Cada beguda alcohòlica comporta una determinada quantitat d'alcohol, que depèn de la graduació o percentatge d'alcohol pur que conté.


La cirrosi hepàtica, la pancreatitis i els càncers de llavi, de boca, de laringe, d'esòfag i de fetge són algunes de les malalties que el consum excessiu d'alcohol o determinats abusos poden causar.

A la llarga, beure excessivament pot tenir conseqüències en la salut com ara pèrdua de la gana, deficiència vitamínica, mala digestió d'aliments, problemes de pell, impotència sexual, obesitat, problemes del sistema nerviós central, pèrdua de memòria i desordres psicològics.

El consum d'alcohol, a més, pot causar problemes a tercers, per això convé prestar especial atenció a les circumstàncies que augmenten el risc de tenir problemes derivats del consum d'alcohol per a la mateixa persona o per a persones de l'entorn.

 • Alcohol i conducció

Legalment, es prohibeix conduir amb una concentració d'alcohol a la sang (alcoholèmia) superior a 0,5 g/l. Amb el consum de dos gots de vi o de dues cerveses en un espai de temps breu es pot superar aquest límit. Però ja amb nivells més baixos es presenta una disminució dels reflexos i una eufòria que porta a sobreestimar les pròpies facultats. A la persona que ha consumit alcohol, li sembla que condueix millor, tot i que en realitat reaccionarà amb menys rapidesa amb qualsevol imprevist.

Quan s'ha begut és normal sentir-se més desinhibit, però alhora disminueix la percepció del risc i l'autocontrol, i això pot comportar més facilitat per mantenir relacions consentides o no i que no s'utilitzin mesures anticonceptives efectives com el preservatiu. A més, la ingesta elevada d'alcohol pot ocasionar tant en homes com en dones una disminució del desig sexual i un empitjorament de la qualitat de les relacions (dificultat per mantenir l'erecció, etc).

- L'anticoncepció d'emergència
- Les infeccions de transmissió sexual
- La sida

 • Alcohol i medicaments

El consum de begudes alcohòliques és contraindicat amb alguns medicaments. Fins i tot en petites quantitats, quan es prenen ansiolítics o fàrmacs de característiques semblant, beure alcohol pot resultar perillós. Cal seguir estrictament les recomanacions mèdiques i, en cas de dubte, consultar-ho amb el personal mèdic o farmacèutic, o llegir el prospecte.


Tot i que a vegades no és fàcil adonar-se'n, hi ha alguns signes que ens poden fer pensar que la persona pot necessitar tractament especialitzat:

 • Desig intens o compulsió per consumir alcohol
 • Disminució de la capacitat de control, dificultat per controlar el començament del consum i dificultat per posar fi a la ingesta i controlar-ne la quantitat
 • Simptomatologia adversa de privació quan se'n deixa de consumir durant uns quants dies: sudoració, tremolor de mans, palpitacions, etc.
 • Augment progressiu de la quantitat consumida per obtenir els efectes desitjats
 • Abandonament progressiu d'activitats
 • Persistència en el consum d'alcohol malgrat les conseqüències perjudicials

 

Si el consum d'alcohol o unes altres drogues causa problemes, si se'n consumeix més del que es voldria o això afecta alguns aspectes de la vida, com ara les relacions familiars i laborals, s'ha de contactar amb un centre d'atenció i seguiment, on hi ha professionals especialitzats per ajudar.

Què és un centre d'atenció i seguiment?

Un centre ambulatori públic, d'accés directe i gratuït. Forma part del pla director de salut mental i addiccions i treballa en la prevenció, atenció, suport i incorporació sociolaboral dels pacients que atén.

A qui s'adreça?

A les persones que tenen problemes amb l'alcohol i més drogues, i als seus familiars.

Quins serveis ofereix?

 • Acolliment, informació i assessorament per als pacients i els seus familiars.
 • Valoració del pacient des dels vessants orgànic, psicològic i social.
 • Unes quantes modalitats de tractament mèdica i psicològic de les drogodependències (teràpies psicològiques individuals i grupals, tractaments lliures de drogues, programes de manteniment amb metadona i programes de manteniment amb antagònics).
 • Programes de salut i educació sanitària (intercanvi de xeringues i facilitació de preservatius).
 • Intervenció social: informació, orientació i assessorament en l'àmbit social, familiar, laboral, econòmic, judicial, formatiu i del lleure. Valoració, recerca i derivació als recursos sociocomunitaris i de prestacions públiques.
 • Informació i activitats de prevenció a escoles, centres laborals i locals d'oci, propers al centre d'atenció i seguiment.
 • Derivació cap a uns altres recursos assistencials.

Quins professionals hi treballen?

L'equip del centre d'atenció i seguiment��és format per professionals de la medicina, la infermeria, la psicologia i el treball social. L'enfocament terapèutic es realitza des d'una visió integral, biopsicosocial. La seva resposta és confidencial, ràpida i professional.


Foto veus el que beus

Veus el que beus?

Prendre begudes alcohòliques pot ser agradable si es fa amb moderació, però beure massa pot ocasionar greus problemes.
Aneu amb compte amb el que beveu.

Què és beure massa?

Qualsevol consum d'alcohol que incrementi el risc de patir conseqüències negatives (físiques, psicològiques o socials), a curt o llarg termini.

Si mai us heu parat a pensar quina quantitat d'alcohol beveu i quins riscos us pot ocasionar, accediu a la calculadora en línia, calculeu el vostre consum i rebreu informació orientativa sobre si esteu bevent massa.

Quan es beu massa?

Quan es compleix alguna de les condicions següents:

 • Quan s'assoleixen els límits de risc, calculats en unitats de beguda estàndard o UBE, establerts per la Organització Mundial de la Salut.

 • Quan la persona té problemes que es poden agreujar amb l'alcohol, siguin físics (hepatitis, gastritis, diabetis), psíquics (depressió, ansietat, falta de memòria) o socials (conflictes familiars, baix rendiment laboral).
 • Quan es beu en circumstàncies en les quals està contraindicat (menors de setze anys, embarassades o mares lactants, conducció, certs medicaments, treballs en alçades, maneig d'eines o maquinària).
 • Quan es necessita beure per relacionar-se amb els demés o per enfrontar dificultats personals.


Si beveu massa:

 • Podeu intentar beure menys: si compliu alguna de les condicions anteriors, és recomanable que reduïu el consum. Si us resulta difícil mantenir-vos per sota dels límits de risc, és possible que necessiteu ajuda. Parleu-ho amb el vostre professional sanitari del centre d'atenció primària (CAP).
 • Podeu necessitar deixar de beure: si beure us porta problemes o algú del vostre entorn us diu que esteu bevent massa però no podeu prescindir de l'alcohol fàcilment, això pot ser un símptoma de dependència o addicció.
 • El vostre metge, metgessa, infermer o infermera del CAP poden ajudar-vos a deixar de beure, o bé podeu acudir al centre d'atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) de la vostra zona per rebre un tractament especialitzat.
 • També podeu trucar a la Línia Verda: 900 900 540
 • Si desitgeu més informació sobre Veus el que beus:
  Programa Beveu Menys:
  93 551 36 09
  beveumenys.salut@gencat.cat 


Línea Verda

És un servei d’informació i orientació, a través del telèfon i per Internet, en què qualsevol persona que vulgui fer una consulta relacionada amb les drogodependències es pot adreçar. Els serveis concrets que ofereix són:

 • Informació sobre drogues (què són, com afecten...).
 • Orientació i suport.
 • Informació i derivació a centres de tractament i recursos de la xarxa d'atenció a les drogodependències.
 • Grups de discussió, orientació i suport.
 • Fòrum adreçat a docents i professionals dedicats a les drogodependències.
 • Atenció telefònica: línea telefònica exclusiva atesa per professionals que informen o deriven la persona afectada d'acord amb el tipus de consulta.

  Tel. 900 900 540. Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 21 hores.

 • Consulta i participació virtual: permet fer consultes en línia de manera anònima i confidencial, concertar entrevistes personals o virtuals amb els professionals del servei i participar en els debats oberts.


CatSalut Respon

Podeu trucar al telèfon de CatSalut Respon, 061, durant les 24 hores.

Centres d'atenció a persones drogodependents

Podeu cercar el que és més a prop del vostre domicili:

 

Altres recursos

 • Atenció Ciutadana 012
 • Servei d'emergències mèdiques 112

Fullets informatiu adreçats als ciutadans i ciutadanes que ajuden a reflexionar sobre com pot influir el consum d'alcohol en la seva salut i faciliten informació útil per millorar els hàbits de consum alcohòlic:
 • Salut sense alcohol  [PDF, 589,85 KB ]
  Informació adreçada a persones amb dependència de l'alcohol que pretén ajudar a deixar de beure.
 • Veus el que beus  [PDF, 393,46 KB ]
  Informació adreçada a la població general que estableix els criteris per saber quan es beu massa i dóna claus per saber què fer.
 • Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen les begudes alcohòliques  [PDF, 594,98 KB ]
  Informació adreçada a pares i mares que intenta resoldre dubtes, pors i inseguretats pròpies de la tasca d'educar els fills i filles, en relació amb el consum de begudes alcohòliques. S'hi donen pautes d'actuació segons el patró de conducta i consum dels fills i filles.

 • Encara que prendre alcohol, inicialment, pot semblar divertit i sense cap mena de risc, a la llarga no és així. El risc de patir algun trastorn relacionat amb el seu consum apareix a partir de quantitats relativament baixes.
 • L'alcohol, tot i ser legal, és una droga que produeix dependència física i psíquica.
 • No és cert que l'alcohol faci passar el fred. De fet, és el contrari: fa perdre escalfor i el que es nota és la calor que surt cap a enfora del cos.
 • L'alcohol no alimenta ni aporta vitamines, però sí que engreixa. Les calories que conté són "no nutritives", és a dir, que les cèl·lules de l'organisme no les poden utilitzar com a energia.
 • Tot i que, inicialment, pot facilitar la deshinibició i els contactes sexuals, l'alcohol també causa una disminució del desig i de la qualitat de les relacions.
 • El fet que algunes persones tolerin més bé l'alcohol no significa que siguin més fortes, ans al contrari, indica que el seu cervell s'ha adaptat a la presència de l'alcohol i que cada vegada en necessita més quantitat per aconseguir els mateixos efectes.
 • Això pot ser l'inici d'un procés de dependència de l'alcohol.
 • Ni refrescar-se, ni prendre cafè, ni vomitar, ni cap altre procediment serveix per eliminar l'alcohol més de pressa i reduir els símptomes de borratxera.

 • En general, procureu beure menys i, si pot ser, sempre per sota dels nivells de risc.
 • Coses que poden ajudar a no beure en excés són: alternar el consum de begudes no alcohòliques, menjar, beure a petits glops i assaborint-ho, i escollir preferentment begudes de baixa graduació.
 • I si heu begut en excés, sobretot no conduïu ni feu pràctiques de risc.
 • Diversifiqueu el vostre lleure amb activitats que no necessàriament comportin beure: fer esport, anar al cinema, llegir, etc.
 • Amb alcohol, a diferència del que es pot pensar, menys és més, és a dir, que qui més aguanta l'alcohol té més risc de patir-ne problemes associats, fins i tot la dependència.
 • Si una persona entra en coma etílic o pateix una gran borratxera;
  • No se li ha de donar alcohol ni cap medicament
  • S'ha d'intentar tranquil·litzar-la perquè pot estar agressiva. I cal evitar que caigui i pateixi fractures.
  • Si està inconscient, se l'ha de mantenir amb el cap de costat perquè si vomita podria arribar a aspirar el seu propi vòmit i asfixiar-se.
  • No s'ha d'abandonar mai ningú en aquestes condicions.
  • S'ha d'abrigar la persona perquè, si no, podria arribar a morir.
  • I si no se la pot mobilitzar perquè l'atenguin, cal porta-la a un servei mèdic o avisar una ambulància.

Data d'actualització: 06.11.2013