• Imprimeix

Termini de presentació de sol·licituds d'acreditació de centres i unitats docents 2018

29/01/2018 10:01

El període de presentació de les sol·licituds d’acreditació de centres i unitats docents, així com també per incrementar dispositius docents o capacitat docent d’unitats docents ja acreditades per a l’any 2018, finalitza el proper 1 de juny. No obstant això, cal tenir en compte que el termini que estableix el Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) per a la presentació de sol·licituds sol ser de l’1 d’octubre al 30 de novembre.

La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut s’encarregarà de gestionar l’emissió de l’informe previ preceptiu de les sol·licituds presentades durant aquest termini.

Tota la informació referent a la presentació de sol·licituds, formularis, programes formatius, requisits d’acreditació i manuals d’usuari de l’aplicació AcreFSE, la trobareu al web de l’MSSSI. Us adjuntem l’enllaç:

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/AcreDocCntUniForSanEsp.htm

A més a més de la documentació que trobareu al web de l’MSSSI, us adjuntem models de documents que també caldrà presentar. Són els següents:

La documentació s’ha de presentar en castellà. En cas de documents que continguin signatures, caldrà fer una traducció literal i a la documentació aportar l’original i la traducció.

La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària no tramitarà cap sol·licitud presentada després de l’1 de juny de 2018.

Per a dubtes i aclariments podeu dirigir-vos a la bústia de contacte ordenacio.professions.salut@gencat.cat o al telèfon 93 551 38 01.