• Imprimeix

Termini de presentació de sol·licituds d'acreditació de centres i unitats docents 2018

09/04/2018 12:04

(Actualitzat abril 2018)

El període de presentació de les sol·licituds d’acreditació de centres i unitats docents, així com també per incrementar dispositius docents o capacitat docent d’unitats docents ja acreditades per a l’any 2018 finalitza el proper 1 de juny. El termini que estableix el MSSSI per la presentació de sol·licituds sol ser de l’1 d’octubre al 30 de novembre, per aquest motiu cal tenir en compte que algun dels documents a presentar s’hagin pogut modificar per part del MSSSI i s’hagin d’adaptar.

Davant la petició de sol·licituds d’acreditació el Departament de Salut prioritzarà aquelles que:

- Responguin a les necessitats identificades d’especialistes pels propers 6 anys.

- Donin resposta a les polítiques del Departament de Salut, ja sigui a través de Plans Directors, Pla de Salut o altres.

A la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut li correspon emetre l’informe previ i preceptiu de les sol·licituds que siguin favorables i que hagin estat presentades durant aquest termini.

Tota la informació referent a la presentació de sol·licituds, formularis, programes formatius, requisits d’acreditació, manuals d’usuari de l’aplicatiu AcreFSE els trobareu a l’enllaç següent:

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/AcreDocCntUniForSanEsp.htm

A més a més us adjuntem els models dels documents que també cal presentar i que es relacionen seguidament:

La documentació s’ha de presentar en castellà. En cas de documents que continguin signatures caldrà fer una traducció literal i a la documentació aportar l’original i la traducció.

Per poder iniciar la tramitació de la sol·licitud és imprescindible que en la data esmentada, 1 de juny de 2018, es presentin tots els documents en funció de cada tipus de sol·licitud d’acreditació.

Després del dia 1 de juny de 2018 no es gestionarà la tramitació de cap sol·licitud, ni tampoc en el cas que manquin documents i siguin incomplerts.

Per a dubtes i aclariments podeu dirigir-vos a la bústia de contacte ordenacio.professions.salut@gencat.cat o al telèfon 93 551 38 01.