• Imprimeix

Setmana Mundial de la Immunització

24/04/2017 14:04

Del dia 24 al 30 d’abril se celebra la Setmana Mundial de la Immunització, amb el lema: «Les vacunes funcionen» (#VaccinesWork). Aquest any la Setmana se centra en la gran importància que té la vacunació durant tota la vida i el seu paper per assolir els objectius del desenvolupament sostenible.

Es destaca que:

- Les vacunes són efectives i segures.

- Utilitzant-les s’han evitat 10 milions de morts entre 2010 i 2015 a tot el món i s’han previngut moltíssims més casos de malaltia i de les seves complicacions.

- Prevenint les malalties també s’eviten pèrdues de dies d’escola i de feina, entre altres coses i, per tant, es contribueix a la sostenibilitat.

- Per contrarestar la informació incorrecta que hi ha en moltes webs sobre la seguretat de les vacunes, s’ha creat una xarxa de webs amb informació validada: Vaccine safety.net.

- Per aquesta setmana l’OMS ha editat diverses Infografies i des del Ministeri de Sanitat amb les Societats Científiques s’han elaborat nous materials per impulsar la vacunació dels professionals sanitaris

 

Algunes idees clau sobre les vacunes

- Les vacunes són la intervenció preventiva amb una relació de cost-efectivitat millor.

- Les vacunes eviten molts casos de malalties; per exemple, el xarampió abans de la vacunació era pràcticament universal. Si es comparen les xifres de malalties vacunables al començament de l’extensió dels programes de vacunació amb les xifres actuals, s’observa que cada any a Catalunya hi ha un estalvi de més de 32.000 casos de malalties entre les incloses en el calendari vacunal (anàlisi comparativa 1984-2015).

- Per tant, les vacunes eviten el patiment associat amb aquestes malalties, i també els costos sanitaris i socials associats.

 

 

Variació de la incidència de malalties vacunables a Catalunya (1984-2015)

     

Malaltia

Casos (1984)

Casos (2015)

Diftèria

0

1

Tos ferina

5.745

3.435

Xarampió

2.229

7

Tètanus

22

0

Poliomielitis

0

0

Rubèola congènita

0

0

Parotiditis

20.576

435

Rubèola

8.168

1

Tètanus neonatal

0

0

Total

36.740

3.879

Font: SGVRESP

   

* Dades provisionals

   

 

- Cada any es posen més de 3 milions de vacunes en aproximadament 1.500.000 persones en quasi 1.300 centres vacunals públics i privats (l’any 2015, 3.145.671 vacunes a més de 1.500.000 persones en 1.266 centres vacunals). El pressupost és al voltant de 53 milions d’euros.

- El calendari de vacunacions actual de Catalunya, que es va implantar el juliol de 2016, inclou les vacunacions més adients per a la població de Catalunya durant tota la vida: des de la infància a l’edat adulta.

- L’efectivitat de la majoria de les vacunes incloses en el calendari és molt alta, superior al 90%. Totes han de passar per estudis clínics molt rigorosos abans de ser aprovades per les agències del medicament internacionals i/o estatals.

- L’any 2015 va ser el primer any en què es va elaborar la Central de Resultats de salut pública, que es va centrar en les dades de les vacunes. A la web de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya estan disponibles les dades per centre d’atenció primària, de vacunes lliurades i administrades, de cobertura de vacunació infantil i antigripal, de la incidència de malalties vacunables i sospites de reaccions adverses. Catalunya és la primera comunitat autònoma que mostra aquestes dades a la web.

Material divulgatiu