• Imprimeix

Nova secció d’avaluacions mèdiques a Canal Salut

28/11/2018 13:11

La nova secció d’avaluacions mèdiques de Canal Salut ofereix informació sobre els processos de reconeixement, seguiment i control de les situacions d’incapacitat per treballar, quins agents hi participen i com s’articulen les avaluacions mèdiques amb el sistema de prestacions econòmiques de la Seguretat Social. En aquest context, s’explica el paper de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques - ICAM, quines són les seves funcions i com són les cites de seguiment i control d’aquest organisme. 

També s’ha revisat i ampliat la informació general que hi havia al web sobre la baixa i l’alta mèdica, que s’ha integrat en la nova secció, i s’ha creat un nou apartat sobre la incapacitat permanent per treballar. 

Els continguts d’aquesta secció s’aniran ampliant progressivament per facilitar a la ciutadania una bona comprensió del funcionament de les avaluacions mèdiques en el sistema públic de salut i altre temes relacionats amb la salut laboral.

Avaluacions mèdiques a Canal Salut