• Imprimeix

El Comitè de Bioètica renova el seu espai web

20/09/2018 10:09

Des del 12 de setembre el web del Comitè de Bioètica de Catalunya és accessible des de canal salut. Amb aquesta remodelació l’apartat del Sistema de Salut, integrarà un espai adreçat al Comitè de Bioètica, que es l’òrgan assessor del Govern i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la comunitat científica en matèria de bioètica.

El Comitè de Bioètica està format per membres que representen el món de la medicina, la gestió sanitària, el dret i les humanitats i borda qüestions que afecten la societat i, per això, parteix d’un enfocament plural, multidisciplinari, independent, no dogmàtic i transparent.

Desenvolupa qüestions concretes en diferents grups de treball formats per persones provinents de diferents disciplines i ha creat comissions permanents orientades a analitzar qüestions concretes en les quals participen experts.

Comitè de Bioètica de Catalunya