• Imprimeix

Dia Mundial en Memòria de les Víctimes del Trànsit

18/11/2016 15:11

El 2015 es van registrar a Catalunya 291 morts causades col•lisions de trànsit, segons dades del Servei Català de Trànsit. La mortalitat per aquesta causa a Catalunya s’ha caracteritzat per una evolució que permetrà assolir l’objectiu de reducció de la mortalitat en un 30% que es va fixar el Pla de Seguretat Viària 2014-2016. La mortalitat per trànsit continua reflectint la càrrega que suposen les lesions de trànsit per a la salut i el benestar de la població de Catalunya, especialment si es té en compta el fet que cada defunció a la carretera suposa una pèrdua mitjana de gairebé 29 anys potencials de vida, i que per cada persona que perd la vida a casa nostra per una lesió de trànsit, n’hi ha 14 que són hospitalitzades i centenars que requereixen atenció sanitària per aquest mateix motiu.

L’any 2005, l’Organització de es Nacions Unides va adoptar una resolució declarant el tercer diumenge del mes de novembre Dia Mundial en Memòria de les Víctimes del Trànsit. Amb aquesta commemoració, es pretén atreure l’atenció de la població en relació a les lesions derivades del trànsit, així com les mesures a adoptar per prevenir-les. També es vol recordar els governs i el conjunt de la societat la seva responsabilitat per la salut i la seguretat viària.

La prevenció i el tractament de les lesions derivades del trànsit constitueixen un àmbit d’actuació prioritària del Departament de Salut, tal com recull el Pla de Salut de Catalunya. A més, el Departament de Salut col•labora activament en el desenvolupament de polítiques de salut i seguretat viària amb altres departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals i diverses organitzacions d’afectats i de professionals.

Les lesions causades pel trànsit es poden prevenir. Molts països han assolit importants reduccions en el nombre de col•lisions i en la freqüència i gravetat de les lesions causades pel trànsit amb l’adopció de mesures de prevenció apropiades. Entre les intervencions preventives més efectives, destaquen les destinades a millorar les infraestructures, reduir la conducció sota els efectes de l’alcohol o altres drogues i a velocitat excessiva, promoure l’ús de dispositius de seguretat (casc en el cas de les motocicletes, ciclomotors i bicicletes, cinturó de seguretat i sistemes de retenció infantil en el cas dels automòbils), i proporcionar una atenció sanitària de qualitat a les persones lesionades.

Més enllà de les xifres, les estadístiques sobre lesions per trànsit són el reflex d’històries personals que s’han vist canviades per sempre com a conseqüència d’una col•lisió, i que mereixen el reconeixement i el suport de la societat i les institucions. L’Assemblea General de les Nacions Unides va acordar l’any passat proclamar el període 2011-2020 Dècada d’Acció per a la Seguretat Viària, amb l’objectiu d’aconseguir en aquest període l’estalvi de 5 milions de vides humanes en tot el món.

Informació addicional:

Canal Salut. Consells del Departament de Salut per a la prevenció de les lesions per trànsit.
Servei Català de Trànsit
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims


Enllaços amb associacions d’afectats:

P(A)T Prevenció d’accidents de trànsit
TRACE Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral

 

• Cada mort per lesions de trànsit representa una pèrdua mitjana de 29 anys potencials de vida • Per cada persona que perd la vida a Catalunya, n’hi ha 14 més que són hospitalitzades i centenars que requereixen atenció sanitària • Darrera la fredor de les xifres hi ha històries de pares i mares, fills i filles, germans i germanes, persones estimades per qui la vida ha canviat per sempre