# 46

Butlletí Salut Catalunya

Especial Pla de Salut

Departament de Salut

Salut Catalunya
Dijous, 10 de desembre de 2015 Imprimeix

::Resum de la Jornada

Resum de la 5a. Jornada del Pla de Salut

La 5a Jornada celebrada el 26 i 27 novembre ha estat marcada pel balanç del període 2011-2015 del Pla de salut i per la presentació dels reptes del nou Pla de salut de Catalunya 2016-2020.

La Jornada anual del Pla de Salut s’ha consolidat com una data de referència del sector per presentar el grau de desenvolupament de l’estratègia del Govern davant de més de 2.000 persones assistents i s’ha convertit en un espai per compartir el coneixement dels professionals amb la presentació de 1.256 pòsters.

La Jornada va començar el 26 de novembre amb la formació de grups de treball que van debatre sobre temes estratègics per transformar durant els propers anys, com són la salut comunitària, el paper del ciutadà, el lideratge professional, l’accés a la innovació, la recerca clínica i la implantació territorial.

Durant la Jornada del 27 de novembre, amb l’assistència de 2.000 persones, s’ha fet balanç del desenvolupament i l'execució del Pla de salut durant el anys 2011-2015 i se n'ha donat per tancada la vigència; també s’han premiat les 5 millors experiències de les més de 1.200 iniciatives presentades pels professionals sanitaris.

En l’exposició d’aquest balanç s’ha valorat l'exercici de compromís i transparència que suposa avaluar i retre comptes davant la ciutadania de cada un dels projectes i objectius generals del Pla, així com també l’esforç de tots els professionals que treballen en el sector de la salut a Catalunya per contribuir a complir-los.

El balanç de les actuacions i objectius del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 ha concentrat bona part de la cinquena edició de la Jornada, que enguany tenia com a lema ‘Fem balanç per seguir avançant’. Així, amb perspectiva de futur, la sessió també ha servit per explicitar els reptes que té per davant Catalunya en termes de salut, i que haurà d’abordar la nova proposta de Pla de salut de Catalunya 2016-2020, com a evolució del Pla vigent fins ara.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha declarat que el Pla de salut és una eina indispensable per fer viable, mantenir i fer progressar el sistema sanitari públic català en aquests anys. Amb tot, Ruiz ha apuntat alguns reptes que cal millorar en el futur, com ara l’obesitat, el sedentarisme o les llistes d’espera. Indicadors, aquests, l’evolució dels quals en part depèn de determinants que estan fora del sistema sanitari o del fet de disposar d’un millor finançament o de més capacitat de decisió.

Vegeu la gravació de la Jornada 


Amunt

::Experiències

Experiències presentades a la 5a. Jornada del Pla de Salut

Durant la Jornada s’han presentat 1.256 experiències que han aportat els professionals i que han suposat l’edició amb més pòsters presentats. D’aquesta manera, el Departament de Salut ha volgut reconèixer i donar visibilitat a les múltiples iniciatives i experiències portades a terme pels professionals sanitaris dins del marc del Pla de Salut.

S’ha observat una implicació dels professionals a l’hora d’explicar els seus projectes i d'aportar i participar cada any amb més experiències. L’any 2012 es van presentar 500 pòsters; el 2013, 650; el 2014, 910, i aquest any s’ha arribat als 1.256.

La distribució de pòsters segons la temàtica ha estat la següent:

  • Programes de salut: 181 
  • Salut pública: 242
  • Seguretat i qualitat: 90
  • Cronicitat: 88
  • Pacients crònics complexos: 129
  • Farmàcia i medicaments: 55
  • Accessibilitat i resolució: 310
  • Ús i satisfacció dels serveis: 48
  • Governança i professionals: 41
  • Avaluació, tecnologies i recerca: 72

La convocatòria té interès a incloure el coneixement clínic en la presa de decisions de la política sanitària i acostar la seva visió per trobar solucions als problemes de salut.  Hi ha una clara sintonia amb el Pla de salut i això demostra que les experiències presentades sumen uns 8.000 autors participants.  Es manté un interès dels professionals per presentar les seves experiències d’activitats desenvolupades en el marc del Pla de salut. 

L’atenció a les persones amb malalties cròniques, la cronicitat, com fer més accessibles els serveis i com millorar els tractaments, són els temes que més interessen als professionals que hi han participat. També hi ha un nombre significatiu d’experiències que van més enllà de l’àmbit sanitari; és a dir, són de caràcter interdepartamental quan són temes de salut pública, i també quan tenen relació amb la integració dels àmbits social i sanitari en experiències de pacients crònics complexos i d'atenció a pacients fràgils.

Es poden consultar totes les experiències de la Jornada del Pla de Salut a través de l’aplicació per a telèfons mòbils i tauletes “TicSalut Events” disponible  per a Android i Apple

Es poden consultar les experiències presentades i accedir als pòsters  en el Llistat de pòsters presentats el 2015

Experiències finalistes: es van seleccionar 60 experiències finalistes per optar a un dels 5 premis.
Les experiències finalistes estan publicades a Pla de salut pòsters 2015 finalistes.

Amunt

::Experiències premiades

Implantació de

Desenvolupat per l’Hospital Duran i Reynals - ICO L'Hospitalet,  Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. 

Les TIC com a eina de suport a l’atenció pediàtrica. Web de Pediatria dels Pirineus, amb consultori virtual i xarxes socials

Pediatria dels Pirineus, Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell i Gerència Territorial Alt Pirineu Aran de l’Institut Català de la Salut.

Valoració sensorial dels menús servits en una mostra d’escoles de les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i Aran

Desenvolupat per la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat de Vic i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  

Impacte del programa INDI per al maneig de la depressió en atenció primària en la reducció de la ideació suïcida en pacients amb depressió

Desenvolupat per Atenció Primària Camp de Tarragona, ICS  i Servei Català de la Salut. 

Programa pilot d'atenció al pacient crònic complex en salut mental

Desenvolupat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Amunt

::Balanç del Pla de salut

Balanç del Pla de salut de Catalunya 2011-2015

El Pla de salut és un instrument estratègic per a la millora de la salut dels ciutadans i que a més preserva els valors de la sostenibilitat del sistema de salut tal com el coneixem.  Suposa un alineament de tots els professionals que treballen en el sector de la salut i cerca, també, alinear-se amb altres sectors diferents del de la salut. 

Més esperança de vida amb bona salut. Els catalans viuen ara 3,9 anys més amb bona salut que no pas fa uns anys. En concret, entre els anys 2010 i 2013, aquest indicador que en part depèn de la percepció subjectiva que té el mateix ciutadà del seu estat de salut, ha augmentat en 2,1 anys en els homes, mentre que s’ha disparat en 5,7 anys en les dones. A banda de l’augment de l’esperança de vida en bona salut, també s’ha incrementat l’indicador global d’esperança de vida i ha disminuït la mortalitat: en el primer dels casos, s’ha passat d’una mitjana de 82,3 anys al 2010 fins als 83,2 anys del 2013; pel que fa a la mortalitat, s’ha reduït un 8,5% entre 2010 i 2013, gràcies a múltiples factors com el descens de les malalties cardiovasculars i el càncer.

Evolució favorable dels objectius del Pla de salut. Dels 27 objectius generals de salut i de disminució de risc establerts per aquest Pla -14 per a l’horitzó de 2015 i 13 per a l’horitzó de 2020- un total de 21 evolucionen favorablement i es preveu que s’assoleixin a un ritme més o menys ràpid.

Entre els avenços que es preveu assolir a bon ritme hi ha, per exemple, reduir en un 20% la taxa de mortalitat per malalties de l’aparell circulatori i un 10% la de càncer. En aquest sentit, la taxa actual de mortalitat per malalties del cor (38,5 defuncions per 100.000 habitants) ja és millor que l’esperada el 2020 i és 7,3 punts més baixa que la de 2010. Per la seva banda, la de mortalitat per ictus (31,2 casos) és 4,2 punts més baixa que la de 2010 i s’apropa als 30,1 casos fixats per al 2020. Pel que fa al càncer de mama, la taxa actual (19,3) ja és gairebé l’esperada per a d’aquí a 5 anys (19,2) i ha disminuït 2 punts respecte al 2010. Finalment, la de càncer colorectal ha passat del 25,3 al 24,8, i s'apropa als 24,1 casos previstos al Pla de salut per a l’any 2020.

Més informació:

Amunt

::Reptes del Pla de salut

Reptes del Pla de salut de Catalunya 2016-2020

La sessió també ha servit per explicitar els reptes que té per davant Catalunya en termes de salut i que haurà d’abordar en la nova proposta de Pla de salut de Catalunya 2016-2020. Aquest nou Pla incorporarà noves línies estratègiques d’intervenció per respondre millor a les necessitats de salut de la població. Insistirà en la prevenció i la promoció d’hàbits saludables i en la cerca de complicitats en altres sectors més enllà del de la salut, entenent la influència en la salut que tenen alguns factors o determinants externs al sistema sanitari i que s’ha de fer salut des de totes les polítiques, tal com expressa el Pla interdepartamental de salut pública de Catalunya (PINSAP). A més, vol intensificar accions conjuntes socials i sanitàries per donar una millor resposta a les necessitats de les persones, i enfortir la recerca i la innovació incorporant-les a la pràctica assistencial, posant en marxa línies de recerca clínica, epidemiològica i de serveis.

Mes informació: 

Amunt

::Vídeos

Disponibles els vídeos que es van presentar a la Jornada amb les dades més rellevants i les entrevistes a alguns dels protagonistes.

     

 

Gravació de la Jornada. També està disponible la gravació íntegra de la Jornada amb la presentació del balanç de 2011-2015, els reptes del nou Pla, l'entrega de premis i les cloendes del conseller de Salut i el president de la Generalitat de Catalunya.  

Amunt

::App

L'app de la Jornada

Disponible la aplicació per a mòbils de la Jornada del Pla de Salut, que conté informació detallada de la Jornada, accés a tots els pòsters presentats i una part dedicada a poder establir contacte amb assistents de la Jornada. Aplicació disponible per a dispositius Apple i Android a través iTunes i Google Play escrivint al cercador “TicSalut Events” o a través d’aquests enllaços: 

iTunes 

Google Play 

Amunt
© Generalitat de Catalunya