# 34

Butlletí Salut Catalunya

Especial Pla de Salut

Departament de Salut

Salut Catalunya
Dimecres, 17 de desembre de 2014 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Resum de la Jornada

“Fem salut, construïm futur”

La Jornada anual del Pla de Salut s’ha consolidat com una data de referència del sector per presentar el grau de desenvolupament de l’estratègia del Govern i s’ha convertit en un espai per compartir el coneixement dels professionals.

La 4a Jornada celebrada el 27 i 28 de novembre ha estat marcada per la consolidació del treball realitzat els últims tres anys i amb el convenciment que el Pla de Salut és l’eina per transformar el sistema de salut. 

 

La Jornada va començar el 27 de novembre amb la formació de grups de treball que van significar l’inici del procés de reflexió per identificar temes clau de futur que s’incorporaran en el nou Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.

La Jornada del 28 de novembre, amb l’assistència de 2.000 persones, ha fet balanç del desenvolupament i execució del Pla de Salut durant el 2014 i s’han premiat les 5 millors experiències de les més de 900 iniciatives presentades pels professionals sanitaris.

El conseller de salut, Boi Ruiz, ha declarat que l’objectiu del Pla de Salut és "guanyar anys de vida i que aquests es visquin amb més salut". En aquest sentit ha dit que "una de les prioritats és l’atenció proactiva i la capacitat del sistema per anticipar-se a la malaltia". Ha explicat que les polítiques sanitàries "han de ser participades per pacients, professionals, famílies i ciutadans" i que el sistema sanitari en aquests moments s’ha de centrar "en col·lectius més vulnerables", com ara "pacients fràgils, crònics, infants i adolescents i persones a l’atur". El conseller de Salut també ha avançat que alguns dels reptes del 2015 són potenciar la innovació tecnològica i frenar el creixement de l’obesitat infantil. Finalment, ha agraït la dedicació "als més de 100.000 professionals que treballen al sistema de salut de Catalunya i que entre tots fan possible un model d’excel·lència [...]. El principal recurs del sistema sanitari públic és el seu capital humà" ha conclòs.

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha destacat que conceptes com “el compromís amb el que fas, fer-ho el millor possible i col·laborar i sumar entre tots” són les actituds “que estan fent possible que el sistema de salut estigui aguantant, i fins i tot millorant en algun sentit, malgrat funcionar sota pressió [...]. La capacitat de resposta des de dins del sistema està clarament a l’altura de les circumstàncies”, ha afirmat.

Artur Mas ha agraït el compromís dels professionals per preservar el sistema sanitari català i ha dit que, juntament amb el compromís de les administracions fa possible que “des del punt de vista de la percepció de la salut, amb molts menys recursos que la majoria dels països europeus amb els quals ens comparem, i amb menys capacitat de decisió, aconseguim una posició destacada”. Així, ha explicat que 8 de cada 10 usuaris consideren que tenen una bona salut i 9 de cada 10 fan una valoració positiva del sistema.

Amunt

::Experiències

Experiències presentades a la 4a Jornada del Pla de Salut

Durant la Jornada s’han presentat més de 900 experiències que han aportat els professionals i que han suposat un terç més de participació que l’any passat. D’aquesta manera, el Departament de Salut ha volgut reconèixer i donar visibilitat a les múltiples iniciatives i experiències portades a terme pels professionals sanitaris dins del marc del Pla de Salut.

S’observa una implicació dels professionals a l’hora d’explicar els seus projectes. En només dos anys s’ha passat de la presentació de 500 pòsters a gairebé el doble.

 

 

La distribució de pòsters segons la temàtica ha estat la següent:

 • Programes de salut: 59
 • Salut pública: 152
 • Seguretat i qualitat: 80
 • Cronicitat: 126
 • Pacients crònics complexos: 110
 • Farmàcia i medicaments: 56
 • Accessibilitat: 123
 • Alta especialització: 41
 • Ús i satisfacció dels serveis: 54
 • Governança, professionals i compra de serveis: 28
 • Avaluació, tecnologies i recerca: 92

 

Amb aquestes dades es pot detectar, en primer lloc, que està molt consolidada una cooperació entre professionals de diferents àmbits, sobretot d’atenció primària i especialitzada i diferents centres assistencials, perquè la presentació de moltes experiències així ho evidencia. També hi ha un augment significatiu de les experiències que van més enllà de l’àmbit sanitari, és a dir, de caràcter interdepartamental quan són temes de salut pública, i també relacionades amb la integració dels àmbits social i sanitari en experiències de pacients crònics complexos i atenció a pacients fràgils.

Es poden consultar totes les experiències a través de l’aplicació per a telèfons mòbils i tauletes “Jornada Pla de Salut” o a la web http://experienciespladesalut.gencat.cat/

Experiències finalistes

Es van seleccionar 50 experiències finalistes per optar a un dels 5 premis. Per saber-ne més, estan disponibles les entrevistes que es van gravar als responsables de cada experiència

1- Desenvolupament de les unitats funcionals de seguretat del pacient a l’AP. EAP de Terres de l’Ebre. Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre, Institut Català de la Salut.

premi1seguretat

Pòster 
Vídeo

 

2- Optimització del Programa de cirurgia cardíaca de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Impacte a la llista d'espera. Hospital Universitari de Bellvitge, Institut Català de la Salut.

premi2 cardiaca

Pòster
Vídeo

 

3- Projecte PRINCEP: Plataforma de resposta integral als nens amb malalties cròniques i elevada dependència. Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat.

premi3 joandeu

Pòster  
Vídeo 

 

4- Disseny d’un quadre de comandament per al seguiment i millora de la qualitat assistencial a les residències geriàtriques (Projecte GeriatrICS). Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut.

premi4 geriatics

Pòster
Vídeo

 

5- Innovant en la formació en línia de professionals: 3.306 professionals aprenen jugant com intervenir en tabaquisme. Centres d’atenció primària de Catalunya en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

premi5 tabac sp

Pòster  
Vídeo  

Amunt

::Balanç del Pla de Salut

Com a punt d’inici del balanç del Pla de Salut s’ha presentat l’estat dels 27 objectius que s’han d’assolir a mitjà i llarg termini, entre el 2015 i el 2020, entre els quals hi ha l’objectiu general d’augmentar en un 5% els anys viscuts en bona salut que equivalen a un augment de l’esperança de vida de més de 3 anys, tant en homes com en dones.

El Pla de Salut marca les estratègies i els projectes i fixa els criteris i els indicadors per a l’avaluació i el seu seguiment periòdic. En la rendició de comptes s’han avaluat aquests objectius i altres resultats d’aquest últim any del Pla de Salut amb els seus principals responsables.

Alguns dels resultats presentats han estat:

La mortalitat per càncer de mama s’ha reduït en un 15% des del 2010. Aquest bon resultat es deu a mesures de cribratge, detecció precoç i a la millora en els tractaments i la seva accessibilitat. Els pacients inclosos en el circuit de diagnòstic ràpid de càncer (CDR) van augmentar un 6,5% l’any passat respecte al període 2012, gairebé 2.000 més que l’any anterior.

Rècord històric de no fumadors. El nivell de tabaquisme és el més baix de la història de Catalunya. Avui, menys d’una quarta part dels ciutadans de més de 15 anys són fumadors diaris. En els últims dos anys (2011-2013) gairebé 200.000 persones de més de 15 anys han deixat de fumar.

Nou sistema de contractació i prestació de serveis sanitaris. A partir de gener comença a funcionar el nou sistema de contractació i prestació de serveis sanitaris que fa realitat tots els projectes impulsats pel Pla de Salut, com la visió territorial de l’atenció integrada i el reforç del paper de l’atenció primària.

Catalunya és referència en atenció a la cronicitat. A dia d’avui, gairebé el 100% dels territoris ja disposen de rutes assistencials, s’han identificat els pacients amb necessitats complexes per sobre l’objectiu establert, s’ha estès el programa “Pacient expert Catalunya” en 4.000 persones, i l’estratificació de la població per grups de risc és una estratègia pionera a l’Estat espanyol que especifica que un 5% de la població són persones amb necessitats complexes de salut.

Els sistemes de salut, les organitzacions i els rols professionals estan al servei de les polítiques de salut. Les polítiques de salut del futur immediat són les que actuen sobre el conjunt de determinants de la salut, en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, i les que donen resposta als nous perfils de demanda (malalt crònic) i nous models d’atenció sanitària i social integrada centrats en la persona i les seves famílies.

Objectius de Salut 2020

[4a jornada Sitges del Pla de Salut 1/4]. El Pla de Salut és el full de ruta que guia el procés de transformació del sistema sanitari públic català i defineix un conjunt d'objectius de salut per reduir la mortalitat per malaltia, disminuir la freqüència dels factors de risc i millorar la qualitat i la seguretat clíniques de l'atenció i l'entorn. La voluntat final de tots aquests objectius és aconseguir augmentar de cara al 2020 la proporció d'esperança de vida viscuda en bona salut d'un 5%.

Atenció sanitària

[4a jornada Sitges del Pla de Salut 2/4]. En Ramon té 57 anys, viu a Cardona amb la seva dona i els seus tres fills i sempre ha presumit de tenir una salut de ferro. Però fa uns mesos va notar un dolor molt fort al pit que li va començar a baixar pel braç. La seva història mostra com el Pla de Salut ofereix atenció coordinada i urgent a l'infart agut de miocardi, gràcies al Codi infart.

Promoció de la salut i atenció a la cronicitat

[4a jornada Sitges del Pla de Salut 3/4]. La promoció de la salut és clau en la prevenció de la malaltia. Després d'haver patit l'infart agut de miocardi en Ramon decideix canviar el seu estil de vida. A una de les rutes saludables del seu poble coneix la Marta, pacient crònic complex. L'atenció a la cronicitat també és un dels eixos principals del Pla de Salut.

Polítiques de salut

[4a jornada Sitges del Pla de Salut 4/4]. El Pla de salut 2011-2015 és l'instrument de governabilitat del sistema sanitari públic català. El SISCAT unifica els diferents elements per situar el ciutadà al centre del sistema. La transparència i el rendició de comptes en els àmbits de la recerca, l'assistència i les tecnologies permeten conèixer la realitat i donar-la a conèixer a la ciutadania.

Amunt

::App

Hi ha disponible l’aplicació per a mòbil de la Jornada del Pla de Salut, que conté informació detallada de la Jornada, l’accés a tots els pòsters presentats i treball en xarxa per contactar amb assistents a la Jornada. Està disponible per a dispositius Apple i Android a través iTunes i Google Play escrivint al cercador “Jornada Pla de Salut

Amunt

::Vídeos

Benvinguda i presentació de la Jornada

El secretari de Participació Social i Local en Salut, el doctor Francesc Sancho, destaca la implicació dels professionals i, en nom del Departament de Salut, dóna la benvinguda institucional.

En la 4a edició i sota el lema “Fem salut construïm futur”, es proposa aprofundir en la innovació organitzativa i de gestió, com a element clau per enfortir des de dintre les bases del sistema sanitari.

Conferència d’Alfons Cornella: “Cèl·lules d’innovació”

Alfons Cornella és fundador i president d’Infonomia, que té una xarxa de més de 20.000 professionals repartits per un centenar de països per identificar les tendències del futur. En la seva conferència parla sobre el futur del sector de la salut, sobre com veu ell el futur del sistema sanitari, del treball en xarxa dels professionals i el rol del ciutadà.

Intervencions de la rendició de comptes dels responsables del Pla de Salut per explicar el més destacat de l’any 2014

El balanç del 2014 ha anat a càrrec de la secretària general del Departament de Salut, Roser Fernández; del director del Servei Català de Salut (CatSalut), Josep Maria Padrosa; del director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante, i del secretari de Salut Pública, Antoni Mateu.

Experiències

Taula en què es vol donar veu als protagonistes del Pla de Salut: els professionals i els ciutadans. La modera el responsable del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, el doctor Carles Blay. Els participants són: Josep Tabernero, oncòleg i director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia; María Jesús Megido, doctora en infermeria, adjunta a la direcció del Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat Centre; Eva Gimenez, mare del Nacho, un nen amb una malaltia minoritària, i presidenta d’ASDENT; Jesús Ferrer, pacient expert.

Entrega de premis a les millors experiències i cloenda amb els parlaments del president de la Generalitat i el conseller de Salut

A la 4a jornada del Pla de Salut, s'han entregat 5 premis a les millors experiències d'aquest any (28/11/2014)
El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i l'Honorable Conseller de Salut, Boi Ruiz, fan entrega de les distincions i clouen l'acte.

© Generalitat de Catalunya