• Imprimeix

Pla de garantia de l'estabilitat laboral

En l’àmbit com el sanitari, el coneixement professional és el principal actiu, per aquest motiu la millora de la qualitat de l’ocupació enllaça amb la missió essencial del nostre servei nacional de salut de procurar una atenció de més qualitat als nostres ciutadans. La millora del benestar del professional i del compromís amb l’entitat, ja des del principi de la carrera professional, són cabdals per aconseguir uns bons resultats de salut i fer sostenible el sistema. Per això, millorar la qualitat de l’ocupació entre els professionals sanitaris és una de les grans prioritats de l’actual Departament de Salut.

El creixement de la temporalitat experimentat aquests darrers anys i el risc que això pugui impactar en la qualitat assistencial que ofereix el sistema nacional de salut, obliga a adoptar actuacions que tinguin impacte a curt termini. Amb aquesta voluntat, el Departament de Salut va impulsar la redacció del Pla de garantia de l’estabilitat laboral conjuntament amb la creació d’una comissió assessora integrada per organitzacions professionals, sindicals i sanitàries. El resultat és un diagnòstic exhaustiu de la temporalitat al sector públic de salut i un full de ruta per a la millora a curt i mig termini de la qualitat de la contractació laboral al sector públic de salut.

Data d'actualització:  25.04.2017