• Imprimeix

Lesions

Accidents

Les lesions derivades de col·lisions de vehicles, caigudes, ofegaments, intoxicacions i cremades representen un greu problema de salut que anualment causa la mort de més de 2.000 persones a Catalunya. A més, per cada persona que mor com a conseqüència d'una lesió, n'hi ha moltes que són ateses pels serveis sanitaris i d'altres que patiran alguna mena de discapacitat de manera temporal o permanent.

A partir del primer any de vida i fins al final de l'adolescència, les lesions que es deriven de caigudes i col·lisions de trànsit són la causa més freqüent de mortalitat prematura. Amb l'arribada de l'adolescència, augmenten notablement les defuncions i els ingressos hospitalaris per lesions de trànsit, que després disminueixen progressivament amb l'edat. Els lactants i les persones d'edat avançada estan exposats a una elevada incidència de lesions per caigudes.

Moltes vegadesles lesions s'identifiquen amb el terme 'accidents', considerant-les com un fet imprevisible. No obstant això, les lesions no són una conseqüència de la mala sort i es poden prevenir amb una combinació de mesures d'enginyeria, legislatives i educatives orientades a millorar l'entorn i els productes de consum, evitar situacions de risc i modificar el comportament de les persones.

Prevenció

Les caigudes i les col·lisions de vehicles, seguit dels ennuegaments, els ofegaments, les intoxicacions i l'exposició al foc i el fum són els responsables del major nombre de lesions greus a Catalunya.

Sovint es diferencien les lesions segons l'entorn on s'han produït (a la llar, l'escola, la via pública, el centre de treball, etc.), o segons l'activitat que s'estava realitzant quan s'ha produït la lesió (treballant, viatjant d'anada o tornada de la feina, fent esport, etc.).

Les lesions que es produeixen mentre una persona treballa o es desplaça per anar a treballar es consideren "accidents laborals" i la seva prevenció es porta a terme en el marc de les activitats de regulació, vigilància i control en matèria de salut i seguretat laboral.

Per prevenir lesions, és important que:

 • Compliu la legislació vigent en matèria de trànsit, fent ús dels dispositius de retenció o el casc, no superant els límits de velocitat, entre d'altres.
 • Seguiu sempre les indicacions de seguretat i les instruccions d'ús dels productes.
 • Superviseu els infants en les activitats que poden suposar risc de lesió.
 • Tingueu cura de la gent gran i faciliteu-los la mobilitat en la mesura que sigui possible.
 • Emmagatzemeu els productes de neteja i medicaments a la llar fora de l'abast dels infants.
 • Tingueu uns mínims coneixements de primers auxilis; són molt importants a l'hora de minimitzar els efectes de les lesions.
 • Eviteu conduir o manipular maquinària perillosa si esteu prenent medicaments que poden provocar somnolència, reducció de reflexes o marejos. Els podeu identificar perquè en cartonatge inclouen el pictograma.

 

Hi ha una sèrie de mesures de prevenció que depenen directament de les autoritats corresponents, els serveis d'emergència o les empreses responsables:


Mesures legislatives

 • Trànsit: control de la velocitat, sancions per conduir sota els efectes de l'alcohol, obligatorietat de l'ús del casc i dels dispositius de retenció.
 • Ofegaments: supervisió de les zones de bany.
 • Calor: obligatorietat de la instal·lació de detectors de fums i dispositius antiincendis.
 • Caigudes: homologació dels equipaments per als parcs infantils.
 • Intoxicacions: restriccions de fabricació, emmagatzematge i distribució de substàncies perilloses, obligatorietat de l'ús d'envasos de seguretat.

 


Innovació de productes

 • Trànsit: millores en els vehicles per millorar la seguretat dels ocupants i els vianants.
 • Ofegaments: flotadors.
 • Calor: aixetes amb termòstat, detectors de fum.
 • Caigudes: limitació de l'alçada i característiques dels equips dels parcs infantils, finestres no accessibles per als infants.
 • Intoxicacions: envasos de medicaments i de productes tòxics a prova d'infants.

 


Modificació de l'entorn

 • Trànsit: infraestructures apropiades per a les persones usuàries, il·luminació dels passos de vianants, carrils bici.
 • Ofegaments: barreres i tanques al voltant de piscines, tancament a prova d'infants als pous.
 • Calor: electrificació, separació de la zona de cuina d'altres àrees de l'habitatge.
 • Caigudes: proteccions a finestres i balcons, tanques a les escales.
 • Intoxicacions: emmagatzematge més segur de substàncies potencialment perjudicials.

 


Atenció sanitària

 • Trànsit: equipaments apropiats per als infants, centres de referència per a traumatismes greus.
 • Ofegaments: maniobres de ressuscitació immediates.
 • Calor: unitats per a persones cremades.
 • Caigudes: cures intensives apropiades per a infants, detecció i seguiment de pacients fràgils.
 • Intoxicacions: centres d'informació toxicològica.

Recursos per a professionals

Tal com assenyala el Pla de salut, la prevenció de les lesions no se centra exclusivament en les actuacions preventives i assistencials desenvolupades pel serveis de salut, sinó que ha d'incloure també estratègies intersectorials més àmplies orientades a reduir la mortalitat i la discapacitat derivada de les lesions no intencionades, especialment les que es deriven de les col·lisions de vehicles a motor, les caigudes i les que afecten els infants.

La prevenció de les lesions per trànsit inclou accions orientades a modificar el comportament individual, les normes socials, les característiques dels vehicles i les infraestructures viàries, entre d'altres factors. Els serveis de salut tenen un important paper preventiu en la promoció de l'ús adequat de dispositius de retenció infantils, el cinturó de seguretat i el casc, la reducció de la conducció sota els efectes de l'alcohol i de la conducció per part de persones que tenen afectades les seves capacitats com a conseqüència de deficiències i malalties.

Les lesions per caigudes, especialment aquelles que afecten la gent gran, poden prevenir-se amb estratègies basades en la modificació de l'entorn, actuacions comunitàries i la correcció de factors de risc (polimedicació, debilitat muscular o deficiències sensorials).

Pel que fa a les lesions que afecten els infants existeix una evidència contrastada de l'efectivitat de diferents estratègies de prevenció de les lesions infantils basades en la intervenció a nivell comunitari, familiar i individual.

 

Accidents de trànsit

S'ha d'evitar el consum d'alcohol i d'altres drogues que puguin alterar les capacitats individuals quan es condueixin vehicles amb motor. També és convenient incidir en la utilització de mesures de seguretat passiva (casc, cinturó de seguretat, cadireta de seguretat per als infants, etc.). També és necessari valorar la prescripció de fàrmacs que poden afectar la capacitat de conduir, valorant altres alternatives terapèutiques o aconsellant als pacients que evitin la conducció a l'inici o durant tot el curs del tractament, segons el que estigui indicat en cada cas. Finalment, cal advertir dels avantatges de la conducció tranquil·la i serena, i dels riscos de la velocitat, la fatiga i la son.

 

Prevenció de lesions per caigudes

S'ha d'advertir la gent gran i les persones que presentin factors de risc personals (dificultat de visió o deambulació) sobre el perill de caigudes i la manera de prevenir-les.

Els serveis sanitaris poden contribuir a la prevenció de les lesions per caigudes entre persones d'edat a través de mesures d'efectivitat demostrada com el control de la polimedicació, la correcció i el tractament de problemes visuals, i la promoció de l'activitat física orientada a millorar la força i l'equilibri. Per augmentar l'efectivitat del consell dels professionals es pot aprofitar la visita a domicili per identificar el risc a la llar i suggerir alternatives que el disminueixin.

Data d'actualització:  07.02.2017