• Imprimeix

Infart agut de miocardi

Cardiopatia isquèmica / Atac de cor / Angina de pit

Descripció

L'infart agut de miocardi és la mort del teixit cardíac, i és causat per una disminució o interrupció de la circulació coronària que, en general, es pot atribuir a una trombosi de l'artèria.

La trombosi és un trastorn vascular que es presenta quan hi ha una massa de sang coagulada que bloqueja de forma total o parcial l'interior d'un vas sanguini, ja sigui una vena o una artèria.

Codi infart

El dolor toràcic és una de les patologies més freqüents en els serveis d'urgències i de trucades en els serveis d'emergències. Per les seva gravetat, la identificació i el tractament precoç de la síndrome coronària aguda, concretament l'infart agut de miocardi amb aixecament del segment ST, són crucials.

L'1 de juny de 2009 es va posar en marxa el Codi infart de Catalunya, amb la col·laboració entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la Societat Catalana de Cardiologia i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquest protocol consisteix a reduir pràcticament a la meitat el temps de resposta del sistema sanitari, perquè el pacient rebi les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades, en els diferents punts de la xarxa assistencial.

El Codi infart s'activa quan un pacient, del qual se sospita que pugui tenir una síndrome coronària aguda, entra en contacte amb el SEM, que envia una unitat de suport vital avançat preparada per transmetre telemàticament l'electrocardiograma a la central de coordinació i que, alhora, el fa arribar al metge de la unitat coronària de l'hospital on es destinarà el pacient. El SEM pot ser activat des de l'atenció primària, un altre hospital, el domicili del pacient o qualsevol lloc públic.

L'ambulància del SEM també disposa dels mitjans tècnics perquè el seu facultatiu pugui parlar amb el metge de la unitat coronària i així decidir quin tractament cal aplicar-hi, i si és necessària la seva administració dins l'ambulància.

Si s'ha acordat prèviament, un cop arriba a l'hospital, el malalt no s'atura al servei d'urgències, sinó que ingressa directament a la unitat coronària. Allà l'espera el metge, que ja té el seu electrocardiograma, que coneix el cas i que està preparat per intervenir-hi de la forma més adequada.

Prevenció

Causes

Es considera que la causa de l'infart és la ruptura i el despreniment de plaques d'ateroma, unes lesions que hi ha a l'interior de les artèries, que anomenem ateromatosi coronària. Els factors de risc són especialment el tabaquisme, la hipertensió, el colesterol elevat i la diabetis.

Alguns estils de vida com l'alimentació desequilibrada i rica en greixos, el sedentarisme, que juntament a l'alimentació pot conduir a l'obesitat i, molt especialment, el tabaquisme, es consideren molt fortament associats a l'arteromatosi coronària i a l'infart. De vegades l'estrès físic o emocional sobtat també pot desencadenar un atac de cor.

Símptomes

El símptoma principal de l'infart de miocardi és un dolor al pit, intens i perllongat, que no cedeix amb els analgèsics habituals. És un dolor que pot irradiar a altres part del cos, com per exemple els braços, i que sol anar acompanyat d'un quadre vegetatiu amb suor freda, debilitat i, en ocasions, amb nàusees i vòmits. També es poden percebre dificultats per respirar. Els símptomes més comuns en les dones són la dificultat per respirar, la debilitat i fatiga i fins i tot somnolència. En les dones, el dolor de pit pot ser menys predictiu IAM que en els homes, de tota manera això no ens ha d'eximir de posar-nos en alerta.

En cas que sentiu un dolor fort i opressiu al pit o sensació de constricció de manera persistent, no dubteu ni un minut i truqueu immediatament al 112. Des de l'1 de juny de 2009 està en funcionament a tot Catalunya un protocol d'actuació urgent per abordar l'IAM. Un dels actors clau en l'activació del Codi Infart és el SEM. A través d'aquest protocol es posa a disposició del pacient de manera urgent i preferent una ambulància que el traslladarà al centre hospitalari més proper al seu domicili per tal que li facin, si escau, l'angioplàstia per desobstruir l'artèria o bé la trombòlisi (vegeu apartat de "Tractament").

Una de les complicacions més freqüents derivades de la resolució d'un IAM és la insuficiència cardíaca que és la disminució de la capacitat funcional del cor. Per aquest motiu, com més aviat s'administri el tractament, més probabilitats existeixen de restaurar la salut en condicions òptimes. En aquest sentit, cal recordar novament que és molt important contactar amb el sistema sanitari el més aviat possible, és la única manera i la més segura de rebre l'assistència sanitària pertinent en el menor temps possible.

Diagnòstic

A més del quadre clínic descrit abans, l'electrocardiograma és la prova diagnòstica fonamental. Es tracta d'un examen indolor que registra l'activitat elèctrica del cor.

La persona afectada s'ha d'estirar, i el metge o la metgessa netejarà diferents zones dels braços, les cames i el tòrax i després hi fixarà petits pegats anomenats elèctrodes.

Els pegats es connecten, per mitjà de cables, a una màquina que converteix els senyals elèctrics provinents del cor en línies ondulades, que s'acostumen a imprimir en paper. Els resultats de la prova els revisa el metge o la metgessa de forma immediata.

A més, també es poden fer proves analítiques per detectar marcadors bioquímics que indiquen necrosi o mort de teixit muscular.

Cal diferenciar dos tipus d'infart en funció dels resultats de l'electrocardiograma. El tipus d'infart en marca el pronòstic i el tractament.

 • Infart sense aixecament del segment ST de l'electrocardiograma, on en general, l'obstrucció de l'artèria coronària és parcial, i
 • Infart amb elevació del segment ST, on general, l'obstrucció és completa.

Tractament

En qualsevol dels tipus d'infart cal calmar el dolor i administrar fàrmacs que disminueixin la capacitat de la sang de coagular (anticoagulants i antiagregants).

Si es tracta d'una obstrucció completa, el tractament adequat és la reobertura de l'artèria, de forma mecànica o farmacològica. La millor manera de reobrir l'artèria és la mecànica, anomenada angioplàstia primària, que consisteix en la introducció d'un catèter per una artèria del canell o de l'engonal que arriba a l'artèria coronària obstruïda, que es torna a obrir mitjançant l'ús d'un baló i la implantació d'una pròtesi metàl·lica. Quan aquest procediment no es pot realitzar ràpidament, abans de passades dues hores, es pot procedir a l'anomenada trombòlisi, que consisteix en l'administració de fàrmacs. Aquest tractament és més senzill de fer però menys eficaç.

La recuperació després d'un atac de cor depèn de la quantitat i la localització del teixit danyat. Els casos que no presenten complicacions poden recuperar-se totalment.

Prevenció

Les mesures preventives de cara a minimitzar la probabilitat d'aparició de l'infart són les següents:

 • És important que controleu els factors de risc coneguts.Seguiu la pauta terapèutica indicada pel metge o la metgessa en cas de patir hipertensió arterial, hipercolesterolèmia o diabetis.No heu d'abandonar el tractament sense prèvia autorització mèdica.És recomanable que porteu un control estricte dels nivells de pressió arterial, colesterol i sucre.

 • Deixeu de fumar. El tabaquisme és un factor de risc molt característic i conegut.

 • Seguiu una alimentació saludable. És bo incrementar el consum de fruita i verdura, així com disminuir el consum de greixos.

 • Disminuïu el consum de sal i modereu el consum d'alcohol.

 • És recomanable que practiqueu alguna activitat física de manera regular i sempre sota la supervisió i les pautes del metge o la metgessa, que prescriurà l'activitat que s'ajusta millor a les capacitats i característiques físiques i de salut de cada persona.

 • Controleu el pes corporal. Ho podeu aconseguir amb una pràctica regular d'activitat física i una alimentació saludable.

 • Per a qualsevol dubte que us pugui sorgir, els metges de capçalera o els cardiòlegs us poden aconsellar sobre totes aquestes pautes recomanades i adaptar-les a cada cas concret.

  Les persones que ja han tingut un infart han de seguir estrictament aquestes recomanacions, així com les pautes i indicacions dels cardiòlegs i els metges de capçalera.

Recursos per al professional

Data d'actualització:  10.03.2014